Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Όλη η εγκύκλιος για το βαθμολόγιο, την αξιολόγηση και τις προαγωγές στο Δημόσιο - Πίνακες

 Όλη η εγκύκλιος για το βαθμολόγιο, την αξιολόγηση και τις προαγωγές στο Δημόσιο - Πίνακες - Media
Εγκύκλιο για τη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, τα συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο εξέδωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Βερναρδάκης.
Ειδικότερα με τον νόμο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και στο σύστημα προαγωγών. Ειδικότερα, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, που ρυθμίζονται με τις προαναφερόμενες διατάξεις, με την εγκύκλιο «Βερναρδάκη» γίνονται γνωστά τα εξής:

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ H ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με έκπληξη διαβάσαμε την Ανακοίνωση-Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για όσα «πιστεύει και υποστηρίζει» αναφορικά με το συνδικαλιστικό κίνημα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καριώτης Αλέξανδρος!!!
Ο καθένας βέβαια έχει το δικαίωμα να έχει την γνώμη του και να την εκφράζει ελεύθερα. Ωστόσο, ο κ. Καριώτης είναι θεσμικός παράγοντας και θα πρέπει να γνωρίζει πως έχει την υποχρέωσή ως αιρετός εκπρόσωπος (θεσμός) της Διοίκησης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού να σέβεται τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων (θεσμός) και να μην χρησιμοποιεί απαξιωτικές και υβριστικές εκφράσεις ως ο «κυρ Αλέξανδρος» στο καφενείο της γειτονιάς. Η συμπεριφορά του αυτή αναδεικνύει την βαριά έλλειψη αντίληψης της θέσης και του ρόλου του.
Ο κ. Καριώτης εκφράζοντας προφανώς την πολιτική του αντίθεση σε κάθε εναντίωση-αντίδραση των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος ενάντια στην πολιτική εξαθλίωσης και οικονομικής εξόντωσης των μνημονίων χαρακτηρίζει «κοπρόσκυλα και κηφήνες» εκείνους που αποφάσισαν Στάση Εργασίας προκειμένου να διεκδικήσουν αυτονόητα πράγματα.
Φυσικά εάν τα ακούγαμε αυτά από τον «κυρ Αλέξανδρο» στο καφενείο της γειτονιάς τότε θα ελάμβανε άμεσα και αυθόρμητα την απάντηση που του αρμόζει!!! Επειδή όμως σεβόμαστε τον ρόλο μας αλλά και τον θεσμό του Αιρετού, που ο ίδιος απαξιώνει, το μόνο που μπορούμε σε αυτή την φάση να κάνουμε είναι να καταγγείλουμε την παντελή έλλειψη δημοκρατικής αντίληψης του κ. Καριώτη Αλέξανδρου.
Το συνδικαλιστικό κίνημα με τις κατά καιρούς αδυναμίες του αποτελεί θεσμικό πυλώνα της Δημοκρατίας. Οι διατυπώσεις και η φρασεολογία του κ. Καριώτη προσομοιάζει μόνο σε αντιδημοκρατικές αντιλήψεις και αυτό είναι ένα ζήτημα που η Διοίκηση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού είναι κάτι που δεν μπορεί να το αγνοήσει.
Καλούμε την Διοίκηση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού να λάβει ξεκάθαρη θέση απέναντι στην στάση και στα όσα βρίζοντας υποστήριξε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καριώτης Αλέξανδρος που θα πρέπει είτε να ανακαλέσει είτε να καταδικάσει!!!
Δεσμευόμαστε πως σε πιθανό νέο κρούσμα αντιδημοκρατικής έκφρασης ή συμπεριφοράς θα βρεθούμε στο πλευρό του Συλλόγου και των εργαζομένων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και τότε υποσχόμαστε «…να κατέβουμε» στο δικό του επίπεδο»!!!
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος O Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας Γιάννης Τσούνης
 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 300

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ι. Επί των ερωτημάτων.
Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων:
«1. Είναι συμβατή με τις διατάξεις του Ν.1264/1982 η πραγματοποιούμενη απεργιακή κινητοποίηση με την μορφή της αποχής από την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων;
2. Η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση οποιασδήποτε μορφής μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές ή άλλες διοικητικές συνέπειες εις βάρος των υπαλλήλων;
ΙΙ. Επί των απαντήσεων.
1. Το νομικό πλαίσιο, που διέπει το δικαίωμα της απεργίας. Η αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα ως μορφή λευκής απεργίας.
Το άρθρο 19 του Ν.1264/1982 προβλέπει «1. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις α) ως μέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών εργασιακών συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους αυτούς σκοπούς και β) ως εκδήλωση αλληλεγγύης εργαζομένων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που εξαρτώνται από πολυεθνικές εταιρείες προς εργαζομένους σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή στην έδρα της ίδιας πολυεθνικής εταιρείας, και εφόσον η έκβαση της απεργίας των τελευταίων θα έχει άμεσες επιπτώσεις στα οικονομικά ή εργασιακά συμφέροντα των πρώτων. ..».
Μεταξύ των μορφών απεργίας, που αναγνωρίζονται και προστατεύονται από το Σύνταγμα και τον Nόμο είναι και η μορφή της λευκής ή αφανούς απεργίας. Η λευκή ή αφανής απεργία δε συνίσταται στην πλήρη αποχή από την εργασία, αλλά στη μετάβαση και παραμονή στον τόπο αυτής καθ’ όλο τον κανονικό χρόνο και στην παροχή της εργασίας, με μείωση όμως του ρυθμού απόδοσης αυτής. Η λευκή ή αφανής απεργία μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές. Μεταξύ αυτών είναι η επιβράδυνση του ρυθμού εργασίας και η συνεπεία αυτού μείωση της αποδοτικότητάς της, η επίδειξη υπερβολικού πλην όμως φαινομενικού ζήλου στη σχολαστική τήρηση των διάφορων κανονισμών και τυπικών διατυπώσεων της εργασίας, ώστε να δημιουργούνται δυσχέρειες και μείωση της αποδοτικότητας καθώς και η σύντομη διακοπή της εργασίας, χωρίς εγκατάλειψη του χώρου εργασίας. Κατά τη μάλλον κρατούσα σήμερα άποψη, η λευκή απεργία αποτελεί νόμιμη μορφή απεργίας, με κάποιες ιδιομορφίες σε σχέση με την κλασική μορφή απεργίας. Στη λευκή απεργία οι απεργοί προσέρχονται στην επιχείρηση, προσφέρουν όμως εργασία μειωμένης ποσότητας, δηλαδή εργασία λιγότερη από τη συνηθισμένη. Και στην περίπτωση αυτή όμως υπάρχει το στοιχείο της αποχής που αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της απεργίας.
Το δικαίωμα της λευκής απεργίας νομίμως μπορεί να ασκηθεί και στο Δημόσιο, αφού κάτι τέτοιο έχει επισήμως αναγνωριστεί τόσο από την νομολογία όσο και από σειρά εγγράφων των αρμοδίων Υπουργείων.
Έτσι με τις αριθμόν 8384/79 και 8272/89 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών αλλά και με την υπ’ αριθμόν 920/1983 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε, ότι η μείωση της απόδοσης των εργαζομένων (ποσοτική ή ποιοτική) ή η επιβράδυνση του ρυθμού της εργασίας -λευκή απεργία- αποτελεί μορφή απεργίας. Συνεπώς, η αποχή από ορισμένα καθήκοντα συνεπάγεται ποσοτική μείωση της απόδοσης, η οποία, κατά τα ανωτέρω, αποτελεί μορφή απεργίας, τη λευκή απεργία.
Η νομιμότητα της λευκής απεργίας στο Δημόσιο έχει ομοίως νομολογηθεί με την υπ’ αριθμόν 344Ν/1989 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία έκρινε:
«Σύμφωνα με τη γνώμη που επικρατεί στη νομική επιστήμη, ως απεργία χαρακτηρίζεται η από κοινού και προσχεδιασμένη αναστολή της παροχής εργασίας ικανού αριθμού εργαζομένων, που είτε ασκούν ορισμένο επάγγελμα είτε απασχολούνται σε μια επιχείρηση, προς αγωνιστικό σκοπό και με την πρόθεση συνεχίσεως της εργασίας μετά την επίτευξη του σκοπού αυτού ή τη λήξη του απεργιακού αγώνα (βλ. και Ι. Καποδίστρια, Ερμ. ΑΚ άρθρο 652 αριθμ. 65 όπου και παραπομπές). Επίσης, σύμφωνα τόσο με την κρατούσα νομολογία, όσο και με την άποψη μέρους της νομικής επιστήμης, που το δικαστήριο τούτο θεωρεί και ως ορθή, απεργία αποτελεί και η λεγόμενη "λευκή απεργία", κατά την οποία οι απεργοί δεν απέχουν από την εργασία τους, παρέχουν όμως εργασία μειωμένης ποσότητος (βλ. Εφ. Αθ. 8092/83 ΔΕΝ 1984. 667, Εφ. Αθ. 8272/80 ΔΕΝ 1981.354 Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ" "Εργατική Νομοθεσία" οπ. π. υπ`αριθμ. 19 αριθμ. 20-22 σελ. 296 επ.). …. Επίσης η νομιμότητα της λευκής απεργίας προκύπτει έμμεσα και από το άρθρο 18 παράγρ. 2 Ν. 3239/55 που ορίζει ότι κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας και για χρονικό διάστημα 45 ή 60 ημερών απαγορεύεται κάθε προσπάθεια των ενδιαφερομένων να εκβιάσουν ευνοϊκή γι`αυτούς λύση της συλλογικής διαφοράς "δια διακοπής της εργασίας ή καταφανούς μειώσεως της αποδόσεως της εργασίας" (βλ. Γ. Λεβεντή όπ. π. με παραπομπές και νομολογία)».

Παρά το ...αίμα χωρίς μέσα ατομικής προστασίας εργαζόμενοι Δήμων


Παρά το γεγονός ότι, ο "κατάλογος" των ατυχημάτων - δυστυχημάτων εργαζομένων στους Δήμους διαρκώς μεγαλώνει, πολλές Δημοτικές Αρχές αυθαιρετώντας, δεν παρέχουν Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους εργαζομένους - απασχολούμενους σε Υπηρεσίες, που η Υγεία και Ασφάλεια αυτών, διακυβεύεται, καθημερινά, παραβλέποντας, ταυτόχρονα, τόσο τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει υπογράψει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όσο και διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.
Έτσι, σύμφωνα με καταγγελία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., - στην οποία γίνεται λόγος για «προκλητική συμπεριφορά» και «κυνισμό» - η Δημοτική Αρχή Ρόδου είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, μάλιστα, κατά την εισήγησή του προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, «να παραδέχεται κυνικά», ότι τα τελευταία έξι χρόνια δεν τηρούνται οι όροι Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, λέγοντας χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, - σύμφωνα με την ίδια καταγγελία - ότι: «Η πρότασή μου να γίνει δεκτή η παροχή ατομικής προστασίας σε είδη ρουχισμού για κάποιους εργαζόμενους του Δήμου. Όσον αφορά τα άλλα δύο αιτήματα (Παροχή Γάλακτος - Γιατρός Εργασίας - Προληπτική Ιατρική), είναι αρνητική. Άλλωστε, τα τελευταία έξι χρόνια δεν υπήρχαν ανάλογες πιστώσεις γι’ αυτά τα αιτήματα»!
«Δεν είναι λίγες οι φορές που η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει καταγγείλει τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι σπεύδουν και γίνουν "βασιλικότεροι του βασιλέως" στην εφαρμογή των αντεργατικών μέτρων που ψηφίζουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις, αδιαφορώντας για τα δικαιώματα των εργαζομένων και πρωτίστως για τη ζωή τους που καθημερινά εκτίθεται σε κίνδυνο και με τον κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων-δυστυχημάτων διαρκώς να μεγαλώνει», σχολιάζει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και προσθέτει:
«Η αδυναμία του κράτους να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους, μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) αφήνει ελεύθερους τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αυθαιρετούν συμπιέζοντας ακόμη περισσότερο το κόστος εργασίας σε βάρος των εργαζομένων αλλά και της ίδιας της εργασίας».
Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «που αντιλαμβάνονται ως "κόστος" την Υγεία, την Ασφάλεια και την ζωή των εργαζομένων», να προχωρήσουν άμεσα στην προμήθεια και χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους δικαιούχους, να εφαρμόσουν τους όρους της Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και την Εργατική Νομοθεσία, για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και για τις συνθήκες στους χώρους εργασίας.
Καλεί, επίσης, την Κυβέρνηση, «αντί να βάζει στο στόχαστρο τα Β.Α.Ε. και να σχεδιάζει την κατάργηση του ανθυγιεινού και επικίνδυνου επιδόματος», να προχωρήσει άμεσα σε συστηματικούς ελέγχους νομιμότητας, όπως και στη νομοθετική ρύθμιση, που έχει προτείνει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με το αριθμ. πρωτ.: 240/7-3-2016 έγγραφό της, για τα οφειλόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και τη χορήγηση του γάλακτος.
«Σε αντίθετη περίπτωση, να έχουν υπόψη τους ότι θα έρθουν αντιμέτωποι με την μαζική και ενιαία αντίδραση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», ολοκληρώνει, προειδοποιώντας, την ανακοίνωσή της.
πηγή http://www.epoli.gr

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Δασκάλα περπατάει 2 ώρες για να διδάξει τους μαθητές της!

Δασκάλα από τις Φιλιππίνες περπατάει καθημερινά 2 ώρες για να φτάσει στους μαθητές της και διασχίζει 5 ποτάμια. Η Elizabeth Miranda είναι η μόνη δασκάλα που μπορεί να διδάξει τα παιδιά που ζουν στο Sitio Barogante στο Occidental Mindoro, γιατί το μέρος είναι πολύ απομονωμένο. Μάλιστα, παρά τον καθημερινό αγώνα της ελπίζει πως όλες της οι θυσίες δεν θα πάνε χαμένες και ότι κάτι θα αλλάξει στη μικρή κοινωνία της. Υπάρχουν ποτάμια που μπορεί να διασχίσει εύκολα, υπάρχουν κι άλλα που δεν μπορεί να περάσει χωρίς τη βοήθεια σωσίβιου.
 perierga.gr - Δασκάλα περπατάει 2 ώρες για να διδάξει τους μαθητές της!
 Το σχολείο, είναι μια καλύβα χωρίς τις ανέσεις και το εκπαιδευτικό υλικό μιας αίθουσας σε πόλη αλλά παρά την έλλειψη ανέσεων τα παιδιά έχουν ζωντάνια και είναι χαρούμενα που μαθαίνουν από τη μοναδική δασκάλα στην περιοχή. Εκείνη παίρνει δύναμη από τα μάτια των μαθητών της και πιστεύει πως επηρεάζει τα νεαρά μυαλά να αγαπήσουν την γνώση. Ελπίζει πως οι άνθρωποι θα αρχίσουν να δίνουν σημασία στην προσπάθειά της και θα τη βοηθήσουν στην αποστολή της. Ίσως η κυβέρνηση να φτιάξει μια γέφυρα ή ένα καλύτερο σχολείο για τα παιδιά αυτά και την ηρωική δασκάλα.
 perierga.gr - Δασκάλα περπατάει 2 ώρες για να διδάξει τους μαθητές της!
πηγή  http://www.alexiptoto.com

Κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για 24ωρη απεργία στις 7 Απριλίου 2016


Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Οι συμβασιούχοι των δήμων «βαφτίζονται»… επιχειρηματίες και κάνουν έναρξη επαγγέλματος στην εφορία!

 
Ως… επιχειρηματίες θα αντιμετωπίζονται από εδώ και στο εξής, όπως προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Χρ. Κατσώτη.
«Είναι σαφέστατο το πολιτικό, το δημοσιονομικό, το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή δυνατότητα αλλαγής είτε των εργασιακών σχέσεων αυτών, είτε του θέματος της φορολογίας», είπε ξεκάθαρα ο αναπληρωτής υπουργός, απαντώντας στην αιτίαση του βουλευτή του ΚΚΕ να αρθεί το υπάρχον νομικό πλαίσιο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπ.αριθμ ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1033811 ΕΞ 2016/01.03.2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων – Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης του υπουργείου Οικονομικών, οι συμβασιούχοι που εργάζονται σε όλους τους τομείς καθαριότητας των ΟΤΑ και γενικότερα του δημοσίου, των οποίων οι συμβάσεις, παρατάθηκαν μέχρι και τις 31.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4351/2015 θεωρείται ότι ασκούν πλέον επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία και να εκδίδουν τα απαιτούμενα παραστατικά!
Δηλαδή, οι εργαζόμενοι αυτοί με τις αποδοχές των «τρεις και εξήντα» είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία και να εκδίδουν τα απαιτούμενα παραστατικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με τις συμβάσεις αυτές η κυβέρνηση τους αφαίρεσε βασικά δικαιώματα, όπως τα Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα, την Ασφάλιση στο ΙΚΑ, άδειες, ωράριο εργασίας ειδικά για τις μητέρες μικρών παιδιών και συνολικά όσα διακαιώματα έχουν απομείνει για τους μισθωτούς εργαζόμενους αυτής της ειδικότητας.
Οι εργαζόμενοι, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του Τύπου, οι οποίοι παύουν να αμείβονται ως μισθωτοί, είναι πλέον υποχρεωμένοι να πληρώνουν λογιστές για να τους κρατούν τα βιβλία, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωποι και με δύο ακόμη δυσάρεστες εκπλήξεις: την άμεση μείωση των ήδη πενιχρών μηνιαίων αποδοχών τους κατά 20%, λόγω παρακράτησης φόρου εισοδήματος, και την υποχρέωση να καταβάλουν το 2017 τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ!
Πρόκειται για εργαζόμενους που είχαν συνάψει κατά τη διάρκεια του 2015 συμβάσεις μίσθωσης έργου με τους Δήμους, οι οποίες έληγαν στις 31-12-2015 αλλά με το άρθρο 50 του ν. 4351/2015, οι συμβάσεις τους παρατάθηκαν για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι τις 31-12-2016.
Ήδη, χιλιάδες υπάλληλοι μεγάλων Δήμων της χώρας, οι οποίοι εργάζονται στον καθαρισμό κτιρίων και στη συλλογή απορριμμάτων με τέτοιες συμβάσεις μίσθωσης έργου έχουν λάβει επιστολές από τους Δημάρχους-εργοδότες τους, με τις οποίες τούς γνωστοποιείται ότι από την 1η Απριλίου θα πάψουν να αμείβονται ως μισθωτοί κι ότι, για να λαμβάνουν τις αποδοχές τους, θα πρέπει πλέον να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια». Προκειμένου δε να λάβουν εγκαίρως τους επόμενους μισθούς θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να προσέλθουν στα Τμήματα Μητρώου των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. για να υποβάλουν δηλώσεις έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας προσκομίζοντας τα ακόλουθα αποδεικτικά έγγραφα:
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
– Αντίγραφο συμβολαίου κυριότητας ή μισθωτηρίου συμβολαίου της κύριας κατοικίας η οποία πρέπει να δηλωθεί ως επαγγελματική στέγη! Σε περίπτωση κατά την οποία η κατοικία έχει παραχωρηθεί δωρεάν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν .1599/1986 για τη δωρεάν παραχώρηση χώρου της κατοικίας αυτής ώστε να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη.
– Βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., δεδομένου ότι ο εργαζόμενος, όπως τον διαβεβαιώνει ο Δήμος, θα συνεχίσει να είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Για τη λήψη της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει, ωστόσο, να προηγηθεί προσέλευση στον Ο.Α.Ε.Ε. προκειμένου να προσκομιστεί βεβαίωση ασφάλισης στο ΙΚΑ ή και ορισμένα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η όλη διαδικασία για την απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ θα κοστίσει στον εργαζόμενο 110 ευρώ.
πηγή http://www.aftodioikisi.gr

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Άνθρωποι ζουν και βιοπορίζονται από τα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ Λιοσίων

Ο "θησαυρός" της χωματερής

 
Πρωτόγνωρες, τριτοκοσμικές, προσβλητικές για τον πολιτισμό και την κοινωνία μας εικόνες, διαδραματίζονται καθημερινά στον ΧΥΤΑ των Λιοσίων, τον μόνο «μη παράνομο» Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων που έχει απομείνει στη χώρα, με βάση των ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δεκάδες άνθρωποι, Ρομά και διαφόρων εθνικοτήτων, διαβιούν και επιβιώνουν στην κυριολεξία μέσα και δίπλα από τη χωματερή, προσπαθώντας καθημερινά να κερδίσουν τα προς το ζην συλλέγοντας και μεταπουλώντας στη συνέχεια τα πολύτιμα ή ασήμαντα αντικείμενα που απορρίπτουν τα αθηναϊκά νοικοκυριά.
 Τηρώντας μόνο τα... στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας, κι αυτά σε κάποιες περιπτώσεις (δηλαδή γάντια και μάσκες), οι άνθρωποι αυτοί ψάχνουν εξονυχιστικά μέσα από βουνά σκουπιδιών για οποιοδήποτε αντικείμενο θα μπορούσε να έχει μεταπωλητική αξία, συνήθως μέταλλα ως σκραπ. Οι εικόνες που κατέγραψε ο φακός του zougla.gr είναι χαρακτηριστικές και παραπέμπουν σε άλλη ήπειρο, ακόμα και άλλες εποχές...


 

 Δεν λείπουν τα φαινόμενα ακόμα και βίαιων τσακωμών μεταξύ των ανθρώπων, όταν η «λεία» δεν επαρκεί για όλους, όπως αναφέρουν εργαζόμενοι στη χωματερή. Πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη δραστηριότητα πάντως, ανταμείβει πολύ καλά, ακόμα και με 100 ευρώ τη μέρα! Φυσικά για την αξιοποίηση αυτών των πρώτων υλών έχει στηθεί ένα ολόκληρο παρεμπόριο μεγάλης κλίμακας, με τους «εμπόρους» να αγοράζουν τα υλικά αυτά από τους ανθρώπους που τα συλλέγουν παράνομα και με τεράστιο κίνδυνο για την υγεία τους...
 k

 

 k

 

 

 

 
 

 

 Με τρίκυκλα μεταφέρεται η 'λεία' έξω από τη χωματερή κι από εκεί πωλείται στο παρεμπόριο που έχει στηθεί

 

 
 Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης-
 πηγή http://www.zougla.gr


Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου

 ti giortazoume tin 25i martiou
Η 25η Μαρτίου είναι μέρα αργίας που έχει διπλή σημασία για τους Έλληνες. Είναι θρησκευτική και εθνική γιορτή. Είναι θρησκευτική, γιατί γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και εθνική, γιατί η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής επανάστασης ενάντια στην οθωμανική κυριαρχία το 1821.
Με την λέξη Ευαγγελισμός αναφερόμαστε στην χαρμόσυνη είδηση για τον Χριστιανισμό, της επικείμενης γέννησης του Ιησού Χριστού, που δόθηκε από τον αρχάγγελο Γαβριήλ προς την Μαριάμ από την ίδια. Επίσης, με τον ίδιο όρο αναφερόμαστε στην εκκλησιαστική θεομητορική εορτή που τελείται την 25η Μαρτίου προς ανάμνηση του γεγονότος αυτού. Ευαγγελισμός σημαίνει αναγγελία χαρμόσυνης είδησης και ετυμολογικά προέρχεται από το ευάγγελος (=ευ+άγγελος < αγγέλω)
Επίσης, στις 25 Μαρτίου 1821 ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση ενάντια στην τουρκική σκλαβιά που κρατούσε την Ελλάδα δέσμια για 400 χρόνια. Ήταν η εποχή εκείνη που ωρίμασαν οι συνθήκες και οι καταστάσεις για το ξεσήκωμα του ελληνισμού. Η επανάσταση ξεκίνησε από τα νότια διαμερίσματα του ελλαδικού χώρου επειδή εκεί υπήρχαν πολλοί εμπειροπόλεμοι άνδρες και πλούσια ναυτική δύναμη ώστε να επιτευχθεί ένα δυναμικό χτύπημα από στεριά και θάλασσα.

Γύρω στα μέσα του Μαρτίου του 1821 σημειώθηκαν σποραδικά επεισόδια εναντίον των Τούρκων και το τρίτο δεκαήμερο του ίδιου μήνα εκδηλώθηκαν οι πρώτες συλλογικές επαναστατικές πράξεις: Στις 21 στα Καλάβρυτα, στις 22 στη Μάνη, στις 23 στην Καλαμάτα και στις 24/25 στην Πάτρα και σ' όλες σχεδόν τις επαρχίες της Πελοποννήσου καθώς και σε άλλες περιοχές (Σάλωνα, Γαλαξίδι, Λιβαδειά, Αταλάντη).
Τον Απρίλιο η επανάσταση απλώθηκε στις Σπέτσες, στα Ψαρά, στην Ύδρα, στην Κάσο, στη Μύκονο, στην Αττική και σε άλλες περιοχές. Στους επόμενους μήνες η επανάσταση απλώθηκε και στις υπόλοιπες περιοχές. Ως ημέρα κήρυξης της Επαναστάσεως αναγνωρίζεται επίσημα η 25η Μαρτίου. Εκείνη τη μέρα συγκεντρώθηκε στην Αγία Λαύρα μεγάλο πλήθος στρατιωτικών δυνάμεων και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλόγησε και κήρυξε το ξεκίνημα του επαναστατικού αγώνα. Εκεί, παρουσία προκρίτων και οπλαρχηγών, υψώθηκε το λάβαρο του αγώνα και δόθηκε ο όρκος «Ελευθερία ή θάνατος», ενώ οι πολεμιστές κρατούσαν γυμνά τα σπαθιά τους και τα καριοφίλια βροντούσαν.
Έκτοτε, η 25 Μαρτίου γιορτάζεται από όλους τους Έλληνες και συνηθίζεται να παρουσιάζει η κάθε περιοχή τις δυνάμεις της, τους νέους και τμήμα του στρατού, που παρελάσουν σε ανάμνηση της τότε συγκέντρωσης του στρατού και της λαμπρής εκείνης ημέρας που οι σκλαβωμένοι Έλληνες έπαψαν να είναι ραγιάδες (ραγιάς = ο μη μουσουλμάνος υπόδουλος υπήκοος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας).

Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Αγ Δημητριου :Η Τραγική λίστα Θανάτου των εργαζομένων στους ΔήμουςΗ Τραγική λίστα του Θανάτου εργαζομενων στους Δημους 
 29/1/15 27χρονος υπάλληλος στον Πλατάνια Χανίων 
 2/4/15 50χρονος στους Φούρνους Ικαριας 
 8/9/15 Οδηγός Απορριματοφορου στην Αρτα 
 15/1/16 57χρονος εργάτης στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης 
 18/1/16 58χρονος χειριστής στο Καρπενήσι 
 19/1/16 35χρονος 5μηνιτης στα Μέγαρα 
 22/3/16 42χρονος εργάτης στο Δήμο Αθήνας
 Χωρίς να αναφέρονται τα σοβαρά εργατικά ατυχήματα όπως αυτό στο Ηράκλειο Κρήτης με 8μηνίτη που χαροπαλεύει ή παρόμοια στη Χαλκίδα στο Αγρίνιο και τόσα αλλα που δε θα μάθουμε ποτέ. 
 Ουτε τα θανατηφόρα που ενεπλάκη απορριματοφορο ,όπως το θάνατο στις 18/2/15 γυναίκας στο Καναλάκι Πρέβεζας, που ανακαλύφθηκε ανασφάλιστος εργάτης καθαριότητας και στη Κόρινθο όπου εχασε τη ζωή του 46χρονος που έπεσε απο το απορριματοφόρο 
 Το ψωμί μας βγαίνει με αίμα.
 Οι δολοφόνοι πρέπει να πληρώσουν.
 Τι φταίει ; Οταν ο Δήμος έχει διαλυμένα οχήματα και δεν έχει λεφτά για τη συντήρηση Οταν δεν υπάρχουν υπαλληλοι και αυτοί που υπάρχουν δουλεύουν υπέρ εντατικά Οταν δεν υπάρχει εκπαίδευση και Μεσα Ατομικής Προστασίας. Οταν περικόπτουν τα Βαρέα Ανθυγιεινά και το Επιδομα . Οταν πετσοκόβουν τους μισθούς και τις υπερωρίες , τότε το αποτελεσμα ειναι  ο Θάνατος 
Φτάνει πια Οχι άλλο αίμα Εργατων ! 
 Καλο ταξίδι στον 42 χρόνο συναδέλφο του Δήμου Αθήνας, πατέρα 2 μικρών παιδιών που κηδεύτηκε σήμερα .
 Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Αγ Δημητρίου 24/3/2016

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ΠΟΕ ΟΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :Θανατηφόρο ατύχημα σε εργάτη καθαριότητας στο Δήμο Αθηναίων


Η «μαύρη» λίστα των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικά στην αποκομιδή των απορριμμάτων που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας ή τραυματίζονται σοβαρά αυξάνεται ανησυχητικά και οι αρμόδιοι θα πρέπει επιτέλους να αναλογιστούν τις ευθύνες και να αναλάβουν πρωτοβουλίες πριν θρηνήσουμε ακόμη περισσότερα θύματα.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει κρούσει επανειλημμένα τον κώδωνα του κινδύνου αλλά οι κυβερνώντες και οι αιρετοί κωφεύουν. Δείχνουν μία απίστευτη τυπικότητα στην εφαρμογή του μνημονίου που συμφώνησε συγκυβέρνηση και τρόικα και επιβάλει την «αποψίλωση» του μόνιμου προσωπικού, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και γενικώς την εργασιακή «ζούγκλα». Πρόσφατα μάλιστα έβαλαν στο στόχαστρο και τα Β.Α.Ε.
Χθες ένας ακόμη εργαζόμενος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχασε τη ζωή του στο Δήμο της Αθήνας. Πρόκειται για τον Θανάση Καλογέρη, 42χρονο εργάτη στην υπηρεσία Καθαριότητας και πατέρα δύο παιδιών. Παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην περιοχή του Κολωνού την ώρα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Πριν από μερικές ημέρες ένας ακόμη εργαζόμενος, πατέρας επίσης δύο παιδιών, στην Κρήτη, είχε τραυματισθεί σοβαρά μετά από πτώση εν κινήσει απορριμματοφόρου.
Και αναρωτιέται κανείς: Ακούει κανείς από τους αρμόδιους; Σε μία προσπάθεια μήπως και τους αφυπνίσουν αυτούς που πρέπει εδώ και τώρα να λάβουν μέτρα οι συνάδελφοι του Θανάση Καλογέρη στο Δήμο της Αθήνας πραγματοποιούν αύριο, Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 Στάση Εργασίας από 12:00 μ.μ. έως 3:00 μ.μ. προκειμένου να παραστούν και στην κηδεία του άτυχου συναδέλφου τους.
Μαζί τους όλοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θρηνούν ένα ακόμη μέλος της «οικογένειας» τους και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια την οικογένειά του. Αυτό όμως δεν αρκεί!!!
Η υπερεντατικοποίηση της εργασίας, που είναι άμεσο επακόλουθο της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και η παντελής έλλειψη στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας, η μη χορήγηση των Μέσων Ατομική Προστασίας (Μ.Α.Π.), η έλλειψη μέριμνας ακόμη και για την στοιχειώδη εκπαίδευση, η εναλλαγή προσωπικού με ελαστικές σχέσεις εργασίας (2μηνα, 8μηνα, κοινωφελή εργασία Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.) και η αδιαφορία των Δημοτικών Αρχών που πολλές φορές υποβαθμίζουν όλα τα παραπάνω για να «βγει η δουλειά», είναι οι πραγματικές αιτίες των αυξανόμενων εργατικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα στο χώρο των υπηρεσιών Καθαριότητας των Ο.Τ.Α.
Και είναι υπεύθυνη και η συγκυβέρνηση που αντί να μεριμνά για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, δρομολογεί ακόμη και την κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών στην κατηγορία αυτή των εργαζομένων και την περικοπή-κατάργηση του Επιδόματος Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Και σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η πρόσφατη απόφαση-μνημείο αναλγησίας του Αρείου Πάγου που αναγνωρίζει (άκουσον άκουσον) «συνυπαιτιότητα» των εργαζομένων στα εργατικά ατυχήματα-δυστυχήματα, τη στιγμή που οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας αγνοούνται με ευθύνη της εργοδοσίας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το λογικό και το παράλογο στα χρόνια της εφαρμογής των πολιτικών των μνημονίων χάνουν το βασικό τους νόημα. Ας ελπίσουμε πως ο 42χρονος Θανάσης Καλογέρης θα είναι το τελευταίο θύμα. Ας ελπίσουμε οι ιθύνοντες να κάνουν κάτι... έστω και αργά.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Τα 5 πιο συνηθισμένα λάθη κατά την ανακύκλωση


Ανακυκλώνετε... αλλά είστε σίγουροι ότι το κάνετε σωστά;  Κάποιοι είτε από άγνοια, είτε από απροσεξία πολλές φορές βάζουν στους κάδους ανακύκλωσης τα λάθος αντικείμενα, πράγμα που μπορεί να καταστρέψει και τα υπόλοιπα! Στη συνέχεια ακολουθούν τα πέντε πιο συχνά λάθη που γίνονται κατά την ανακύκλωση.
Οι βρόμικες συσκευασίες
Λάθος: Ένα από τα πιο σημαντικά λάθη είναι αυτό των βρόμικων συσκευασιών. Συχνά συναντούμε στους κάδους μισοάδεια μπουκάλια, κεσεδάκια με απομεινάρια από γιαούρτι και διάφορα άλλα παρόμοια αντικείμενα. Κάτι τέτοιο είναι καταστροφικό αφού αυξάνεται το μικροβιακό φορτίο στα εργοστάσια διαλογής και έτσι εκτίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι σε αυτά.
Λύση: Η λύση είναι απλή. Προφανώς δε θα σαπουνίζετε τις συσκευασίες, αλλά ένα ξέπλυμα ή ένα σκούπισμα με τις χαρτοπετσέτες που χρησιμοποιήσαμε είναι ότι πρέπει.
Σφιχτοδεμένες σακούλες
Λάθος: Κανονικά τα σκουπίδια στους μπλε κάδους πρέπει να αδειάζονται χωρίς σακούλες. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει και την καθημερινή αποκομιδή τους από του δήμους… Δημιουργείται όμως πρόβλημα όταν οι σακούλες μέσα στις οποίες βρίσκονται τα ανακυκλώσιμα είναι σφιχτοδεμένες.
Λύση: Η απάντηση είναι να λειτουργήσουμε ανάλογα με την περίσταση. Αν ο κάδος είναι άδειος, τότε είναι προτιμότερο να «χύσουμε» μέσα τα σκουπίδια. Αν είναι γεμάτος, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σακούλα αλλά με κάποιο χαλαρό δέσιμο, για να μη χυθεί στο δρόμο το περιεχόμενο και να είναι εύκολο να ανοίξει από τον υπάλληλο στο κέντρο διαλογής.
Ελλιπής διαχωρισμός
Λάθος: Συνήθως οι περισσότεροι βάζουν σε μια σακούλα όλα τα αντικείμενα που πιστεύουν πως μπορούν να ανακυκλωθούν. Κάτι τέτοιο όμως δεν εξυπηρετεί απόλυτα την εύρυθμη λειτουργία της ανακύκλωσης.
Λύση: Καλό θα είναι να ξεχωρίζουμε τα αντικείμενα ανάλογα με το υλικό τους. Επιπλέον σε προϊόντα που αποτελούνται για παράδειγμα από δύο υλικά (το χαρτί της σοκολάτας), καλό θα είναι να διαχωρίζουμε το χαρτί από το αλουμινόχαρτο που έχει στο εσωτερικό της.
Λάθος υλικά
Λάθος: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πολλοί εξακολουθούν να πετάνε στους κάδους ανακύκλωσης αποφάγια και άλλα ακατάλληλα υλικά, όπως μικρά έπιπλα, ρούχα, αφρολέξ, αποτσίγαρα...
Λύση: Πρέπει να ενημερωνόμαστε για το τι ακριβώς πρέπει να πετάμε στην ανακύκλωση. Υλικά όπως  γυάλινες, ξύλινες και πλαστικές συσκευασίες, πλαστικά αντικείμενα, CD, DVD είναι ευπρόσδεκτα στους μπλε κάδους. Υλικά που ανήκουν σε άλλα συστήματα ανακύκλωσης (μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές), βιοδιασπώμενες σακούλες, αποκόμματα εισιτηρίων, αποδείξεις, σκισμένες σελίδες και γενικά, χαρτιά που είναι μικρότερα του μεγέθους Α4 δεν ανακυκλώνονται από το υπάρχον σύστημα της ΕΕΑΑ.
Ογκώδη αντικείμενα
Λάθος: Είναι συνηθισμένο θέαμα να βλέπουμε τους κάδους ανακύκλωσης γεμάτους με ογκώδεις χάρτινες κούτες. Δεν μένει χώρος και τα υπόλοιπα να βρίσκονται στο δρόμο και καταστρέφονται.
Λύση: Προτιμήστε να συμπιέζετε τα υλικά προτού τα πετάξετε για να βοηθήσετε στη εξοικονόμηση χώρου στους κάδους.
Καλή ανακύκλωση!
πηγή http://www.flowmagazine.gr

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

ΣτΕ: Συνταγματικές οι περικοπές στο εφάπαξ των δημοσιών υπαλλήλων

 ΣτΕ: Συνταγματικές οι περικοπές στο εφάπαξ των δημοσιών υπαλλήλων
Συνταγματικές έκρινε η ολομέλεια του ΣτΕ τις περικοπές του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων.
Πιο συγκεκριμένα, με την υπ΄ αρίθμ. 734/2016 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικές και σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τις περικοπές του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων που έγιναν σύμφωνα με τη μνημονιακή νομοθεσία.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι οι περικοπές του εφάπαξ βοηθήματος εντάσσονται μαζί με τις περικοπές των κυρίων και επικουρικών συντάξεων «σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αφ΄ ενός για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας της χώρας και αφ΄ ετέρου για τη μεταρρύθμιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, χάριν της βιωσιμότητας του».
Σύμφωνα με την Ολομέλεια του ΣτΕ η θέσπιση των περικοπών αυτών, «εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και όχι απλώς το ταμειακό συμφέρον του δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης».
Ακόμα, η Ολομέλεια σημειώνει ότι οι περικοπές του εφάπαξ δεν είναι αντίθετες στο άρθρο 22 του Συντάγματος (μέριμνα του κράτους για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων), ούτε παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, «δεδομένου μάλιστα ότι η μείωση (δεύτερη) του εφάπαξ βοηθήματος έγινε σε εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και απέβλεπε στην εξομάλυνση της αναλογίας εισφορών και εφάπαξ παροχών».
Επίσης, δεν παραβιάζουν το άρθρο 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους, καθώς το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων «αντιμετώπιζε άμεσα και πιεστικά οικονομικά προβλήματα, συνεπεία των οποίων αδυνατούσε να ανταποκριθεί επικαίρως στις υποχρεώσεις του».
Η υπόθεση είχε οδηγηθεί το 2013 στην Ολομέλεια του ΣτΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3900/2010, ως πιλοτική-πρότυπη δίκη και με διαδικασίες εξπρές και σήμερα δημοσιεύθηκε η επίμαχη απόφαση.
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει συνταξιούχος εκπαιδευτικός (με 28 χρόνια και 8 μήνες ασφάλιση) ο οποίος στις 31.8.2010 αποχώρησε και στρεφόταν κατά του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός με καθυστέρηση δύο και πλέον ετών και αφού είχε συνταξιοδοτηθεί έλαβε μειωμένο εφάπαξ (31.2677 ευρώ) αντί 47.569 ευρώ.
Ο τέως εκπαιδευτικός υποστήριζε ότι οι περικοπές στο εφάπαξ που έγιναν λόγω των μνημονιακών νόμων (4024/2011, 4093/2012, κ.λπ.) είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες στην ΕΣΔΑ.
Τέλος, η Ολομέλεια του ΣτΕ παραπέμπει την υπόθεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για τα περαιτέρω.
πηγή http://www.tribune.gr

Ζητούν μπλοκάκι και έναρξη στην εφορία ... επιχειρηματίες οι εργάτες καθαριότητας

 
Θυμάστε τι είχε πει το Δεκέμβρη του 2013 ο τότε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, από απολυμένη καθαρίστρια του υπουργείου Οικονομικών για το νέο μοντέλο απασχόλησης των υπαλλήλων καθαριότητας στο Δημόσιο; «Θα γίνουμε δηλαδή επιχειρηματίες;», ρώτησε η καθαρίστρια και ο νυν πρόεδρος της ΝΔ απάντησε: «Θα γίνετε επιχειρηματίες». «Θα γίνουμε εμείς εργολάβοι; Ξαναρωτώ...», είπε η απολυμένη καθαρίστρια του ΥΠΟΙΚ. «Ναι» ήταν η άμεση ανταπάντηση του τότε υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Τότε, ο αντιπολιτευόμενος ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιδράσει στο μοντέλο επιχειρηματιών – καθαριστριών, τότε δεν είχε περάσει το σκεπτικό Μητσοτάκη. Ωστόσο, σήμερα, τα πράγματα είναι αλλιώς: ό,τι δεν εφάρμοσαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, το κάνει σήμερα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ -που μέσω απόφασης του υπουργείου Οικονομικών- κάνει τις καθαρίστριες... επιχειρηματίες. Ενώ δηλαδή ο αντιπολιτευόμενος ΣΥΡΙΖΑ υπερασπιζόταν (υποκριτικά, όπως αποδεικνύεται) το δικαίωμα των καθαριστριών για μόνιμη δουλειά και αξιοπρεπείς μισθούς, σήμερα, πλέον θεωρεί ότι οι αυτοί της κατηγορίας οι εργαζόμενοι ασκούν πλέον επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έναρξη στην εφορία και να εκδίδουν τα απαιτούμενα παραστατικά.

Παρατάσεις συμβάσεων καθαριότητας και έναρξη στην εφορία
Ως γνωστόν με το με το άρθρο 50 του Ν. 4351/2015 αντικαταστάθηκε το άρθρο 49 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) και δόθηκε αυτοδίκαια παράταση για τους εργαζόμενους στις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. έως και την 31η/12/2016. Δηλαδή στην ολιγόμηνη παράταση που είχε δοθεί με το ν. 4325/2015, προστέθηκε ακόμα ένας χρόνος παράτασης. Η ρύθμιση αυτή αφορούσε και όσους είχαν συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπως ισχύουν σήμερα, κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί κατάλληλα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην. Ελληνική νομοθεσία. Ισχύουσα νομοθεσία, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, από 1.1.2015, αποτελούν οι διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 4308/2014, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 39.1.4 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014 και ισχύουν από 1.1.2015, δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του νόμου αυτού και ως εκ τούτου δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν στοιχεία, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ετησίως.
Περαιτέρω, με την παράγραφο 39.1.5 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014 διευκρινίζεται ότι, ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα, χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.
Με το έγγραφο Υπ. Οικ. ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1033811 ΕΞ 2016/01.03.2016, γίνεται δεκτό ότι εφόσον οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των φυσικών προσώπων που ασχολούνται στον καθαρισμό κτιρίων του Δήμου, παρατείνονται μέχρι και τις 31.12.2016, τότε η δραστηριότητά τους αυτή δεν εντάσσεται στις ευκαιριακές παρεπόμενες. Το εισόδημα των προσώπων αυτών προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπώς είναι υπόχρεα σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για τις καταβαλλόμενες από το Δήμο σας αμοιβές.
Κατά την πρώτη παράταση είχαμε την άποψη ότι η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων πληρούσε τις προϋποθέσεις ώστε, εάν το συνολικό ποσό που προκύπτει έως το τέλος της σύμβασης τους είναι μικρότερο των 10.000€ (συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων του ΙΚΑ), τότε δεν είναι υπόχρεοι στην έκδοση τιμολογίου και σε έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία, λόγω της ευκαιριακής- προσωρινής και παρεπόμενης απασχόλησής του για λίγους μόνον μήνες με την  παράταση που δόθηκε από το νόμο. Όμως με την εκ νέου παράταση που δόθηκε ο χαρακτήρας της απασχόλησης μεταβλήθηκε από περιστασιακή και παρεπόμενη σε κατά σύστημα απασχόληση, η οποία έτσι κι αλλιώς στο τέλος του χρόνου το πιθανότερο είναι ότι θα υπερέβαινε τις 10.000€ συνολικά .
Το έγγραφο αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι με τις συνεχείς παρατάσεις που δόθηκαν το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί πλέον ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ασκούν πλέον επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έναρξη στην εφορία και να εκδίδουν τα απαιτούμενα παραστατικά.
Πηγή: dimosnet.gr

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Αλλαγές στα "εργασιακά" υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. [Η εγκύκλιος]


Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιάννη Μπαλάφα, προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, καθορίζει θέματα προσωπικού, που εργάζεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (Α' 21).

Οι διατάξεις, που αφορούν τους εργαζομένους Δήμων, Περιφερειών και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αναλυτικά εφαρμόζονται σε:

Α. Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α.

Β. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης Δήμων.

Γ. Μετάταξη - Προσωπικό παραμεθόριων Ο.Τ.Α.

Δ. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Το ντοκιμαντέρ των νεόπτωχων "Η Αθήνα από κάτω" "ATHENS FROM BENEATH" official trailer-2015

Μανώλης Αναγνωστάκης Πέντε Μικρά Θέματα

Συγκροτούνται τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια (εγκύκλιος)

 
Εγκύκλιο με την οποία αποφασίζεται η συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4370/2016 (ΦΕΚ Α’ 37), εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα αναφέρεται:
«Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/4-3-2016 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8) για τη λήξη της θητείας των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων και την ανασυγκρότηση αυτών δυνάμει των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 33), σας ενημερώνουμε, προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία συγκρότησης των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων ότι με τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 72 του ν.4370/2016 (ΦΕΚ Α’ 37) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους. Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό».
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ.
πηγή http://www.aftodioikisi.gr

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα του Δήμου Σπάρτης καταγγέλλουν!

Ο Δήμαρχος Βαλιώτης και ο Αντιδήμαρχος Ρήγας καλούνται να απαντήσουν σε Εργαζόμενους, Δημότες και ΜΜΕ!

 

ΣΠΑΡΤΗ. Νέα διάσταση λαμβάνει το θέμα της Καθαριότητα στον Δήμο Σπάρτης. Μετά την απόφαση του Δήμου να συνταχθεί με την πρόταση Κυβέρνησης – ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στη διαχείριση των απορριμμάτων, μετά την εμπλοκή που υπάρχει με το σύστημα αποκομιδής πόρτα – πόρτα έρχεται μια αναφορά των εργαζομένων στον τομέα Καθαριότητας που θέτει πλέον την Δημοτική Αρχή Σπάρτης προ των ευθυνών της για στοιχειώδη ζητήματα όπως η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η νομιμότητα.
Η εισήγηση των εργαζομένων που υπογράφεται από 15 εργαζόμενους.
Καταρχήν δείχνει ότι δεν υπάρχει κλίμα συνεννόησης με την Προϊσταμένη τους αρχή κι έτσι  αναγκάζονται να δημοσιοποιήσουν τα προβλήματα και αιτήματά τους σε Υπηρεσίες όπως η Περιφέρεια, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του notospress.gr οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας σκοπεύουν σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο να συμβάλουν στην προσπάθεια για την διαχείριση των απορριμμάτων. Άλλωστε αυτό κάνουν χρόνια τώρα βλέποντας τους σχεδιασμούς να αλλάζουν χωρίς να λαμβάνουν υπ’όψιν τα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές συμμετοχής των εργαζομένων.
Στην εισήγησή τους αναφέρουν ότι δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας και μένουν εκτεθειμένοι στα χύμα απορρίμματα μετά από την εφαρμογή του νέου προγράμματος αφού από τα σημεία που αφαιρέθηκαν οι κάδοι κοινής χρήσης η διαλογή γίνεται με τα χέρια. Μάλιστα αναφέρουν ότι σηκώνουν σακούλες οργανικών 30-40 κιλών με τα χέρια. Δεν τους έχει χορηγηθεί το γάλα που προβλέπεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας και σχετίζεται με την υγεία τους.
Αναφέρουν ότι κατά την εκτίμησή τους δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη για τους νέους οργανικούς κάδους οι οποίοι είναι ακατάλληλοι για τα απορριμματοφόρα τα οποία δεν μπορούν να υποστηρίξουν μηχανικά κάδους με 80 και 90 κιλά βάρος.
Ρωτούν λοιπόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας Παναγιώτη Ρήγα αν είναι υποχρεωμένοι να σηκώνουν στα χέρια τους κάδους αυτούς. Ρωτούν αν είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν νυκτερινό ωράριο. Ποιός έχει την ευθύνη για πιθανή ζημιά που θα προκύψει στα οχήματα όπως π.χ. εγκλωβισμός στον ΧΑΔΑ; Ρωτούν επίσης πως γίνεται η αντικατάσταση προσωπικού σε περίπτωση  ατυχήματος ή ασθένειας. Οι αρμόδιοι πρέπει να απαντήσουν επίσης τι γίνεται στην περίπτωση ατυχήματος του προσωπικού ή τροχαίου τις νυκτερινές ώρες. Είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται νύκτα χωρίς την ανάλογη αμοιβή;
Ακόμα πιο σοβαρές είναι οι καταγγελίες για την κατάσταση των απορριμματοφόρων:
Δεν έχουν αντικατασταθεί τα ελαστικά τους, υστερούν σε μέτρα ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων όπως κόφτες ταχύτητας, κάμερες, ζώνες στα πέδιλα εργατών. Τα ανατρεπόμενα οχήματα, πλην ενός (!), δεν διαθέτουν μουσαμάδες και παραπέτα για φόρτωση αντικειμένων και μπαζών. Παρόλ’ αυτά οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τα κινούν για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Ποιος έχει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος;
Αναφέρουν επίσης ότι για την αποκομιδή των κάδων οργανικών εργάζονται διπλοβάρδιες ξεπερνώντας τα όρια αντοχής τους με κίνδυνο για την υγεία τους και για ατύχημα. Οι Υπηρεσίες δεν ορίζονται βάσει νόμων και είναι πέραν πάσης λογικής. Καταλήγουν μάλιστα με την σοβαρή επισήμανση ότι η εφαρμογή του νέου προγράμματος έγινε χωρίς να μετρηθούν οι δυνάμεις του προσωπικού και η κατάσταση του στόλου των οχημάτων του Δήμου.
Οι 15 εργαζόμενοι που υπογράφουν την Εισήγηση την κοινοποιούν και στους Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης καθώς και στα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών, Ανάπτυξης καθώς και στην ΠΟΕ ΟΤΑ.
Η Δημοτική Αρχή Σπάρτης και ιδιαίτερα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας είναι υποχρεωμένοι να δώσουν εξηγήσεις και απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16/3/16. Σε αυτό το Συμβούλιο εκκρεμεί και απάντηση του Δημάρχου Βαλιώτη για άλλη καταγγελία που αφορά στην νομιμότητα της σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος με την εταιρεία «Λακωνική Βιοενεργειακή» η οποία σύμφωνα με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας (Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης) δεν διαθέτει άδεια ΚΔΑΥ.
πηγή http://www.notospress.gr

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Εργαζόμενοι στο Πλαίσιο,για ένα κομμάτι ψωμί, δεν φτάνει μόνο η δουλειά…

 InnerBig01
Η ιστορία της Σοφίας Πάτα έγινε γνωστή τον Γενάρη βγάζοντας στην επιφάνεια με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας που επιβάλουν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσειςκαι τα πολυκαταστήματα στους εργαζόμενους.
Μια πραγματικότητα που μας επιβεβαιώνει πως για ένα κομμάτι ψωμί, δεν φτάνει μόνο η δουλειά…
Η Σοφία, είναι μια νεαρή μητέρα που μεγαλώνει εντελώς μόνη της την 3χρονη κόρης. Η δουλειά της στο «Πλαίσιο» ήταν απαραίτητη για την επιβίωση του παιδιού της και για αυτό έκανε τα πάντα να την κρατήσει.
Η Σοφία δούλευε για οκτώ χρόνια στο «Πλαίσιο». Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο κατάστημα της Λάρισας, από το οποίο και απολύθηκε με την δικαιολογία πως δεν… χαμογελούσε αρκετά.  Η Σοφία διεκδίκησε πίσω την θέση της, καταγγέλλοντας στην επιθεώρηση εργασίας το περιστατικό.
Για την υπόθεση της από το περασμένο Γενάρη εκδόθηκαν δεκάδες ανακοινώσεις αλληλεγγύης, από συνδικάτα, φορείς, ενώ  το θέμα έφτασε ακόμα και στη Βουλή.
Η Σοφία επιδίωξε τρεις συναντήσεις με τους υπευθύνους του καταστήματος, για να δοθούν εξηγήσεις. Η εργοδοσία όμως παρέμεινε  αμετακίνητη στην απόφαση της, με συνέπεια η νεαρή εργαζόμενη να διεκδικεί πλέον δικαστικά τα δικαιώματα της.
Εμείς συναντήσαμε την Σοφία και κουβεντιάσαμε, για την υπόθεση της, αλλά και τι σημαίνει να δουλεύει κάποιος στην εταιρεία «Πλαίσιο».
Σε μια εταιρεία η οποία είναι από τις επιχειρήσεις που τα κέρδη της να αυξάνουν κατακόρυφα, ακόμα και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ενώ την ίδια στιγμή από την μεριά της εργοδοσίας επιβάλλονται εργασιακές συνθήκες μεσαίωνα.
***
Σοφία, απολύθηκες από το«Πλαίσιο» με την δικαιολογία πως δεν χαμογελούσες αρκετά. Τι σημαίνει το να χαμογελάς για το «Πλαίσιο»;
Προφανώς αυτό που μας ζητούσαν είναι να είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Τα κριτήρια που υπάρχουν καθορίζονται με βάση τους πληρωμένους πελάτες που έρχονταν για να μας αξιολογήσουν. Οι πληρωμένοι πελάτες είναι γνωστοί και ως Mystery shoppers, οι οποίοι έρχονταν στο κατάστημα για να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους! Έρχονται λοιπόν στο κατάστημα, να αξιολογήσουν αν κάποιος εργαζόμενος κάνει σωστά την δουλειά του –  σύμφωνα με την δική του άποψη – αν είναι χαμογελαστός, αν είναι εξυπηρετικός κτλ.
Ήταν σε γνώση σας αυτό;
Βεβαίως,αυτό είναι καθεστώς στο «Πλαίσιο».

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Ηράκλειο Κρήτης: Τυχερός μέσα στην ατυχία του ο εργαζόμενος στην καθαριότητα

 εντατική
Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ο εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου που το νωρίς το πρωί της Τετάρτης, έπεσε από το απορριμματοφόρο όχημα στο οποίο βρισκόταν ως συνοδός έξω από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όπως φαίνεται, ο 43χρονος θα ταλαιπωρηθεί αρκετά, γιατί σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, θα χρειαστεί να μείνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ για περισσότερες από 10 ημέρες μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του. Το μεσημέρι της Τετάρτης ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, κατά την οποία διαπιστώθηκε πως ο εγκέφαλος δεν επηρεάστηκε από την πτώση, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, αντιμετωπίζει άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα αφού, από την πτώση προκλήθηκε κάταγμα στον πρώτο σπόνδυλο που βρίσκεται στη βάση του κρανίου, γεγονός που προβληματίζει τους θεράποντες γιατρούς.
Και αυτό γιατί όπως μας αποκάλυψαν στελέχη του νοσοκομείου που ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της υγείας του εργαζόμενου, ένα τέτοιο χτύπημα ενδεχομένως να έχει επηρεάσει τον νωτιαίο μυελό, κάτι όμως που επί του παρόντος δεν μπορεί να διαπιστωθεί.
Όλοι απεύχονται ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ελπίζουν τα πράγματα να εξελιχθούν θετικά διαφορετικά ο 43χρονος κινδυνεύει να μείνει παράλυτος.
Προς το παρόν βρίσκεται σε καταστολή μετά το χειρουργείο που υπεβλήθη.
Σύμφωνα με τους γιατρούς η επέμβαση έγινε σε δύο αγγεία στο κεφάλι προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία ενώ επισήμως δεν υπάρχει τραύμα στον εγκέφαλο.
Πρόκειται για το δεύτερο εργατικό ατύχημα στον τομέα της καθαριότητας μέσα σε μόλις λίγους μήνες και σύμφωνα με τα όσα είπε στο Ράδιο Κρήτη ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιάννης Ρασούλης, ίσως χρειαστεί να ξαναγίνουν σεμινάρια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να ενημερωθούν πλήρως για όλα τα μέτρα προστασίας τα οποία θα πρέπει να παίρνουν εν ώρα εργασίας.
http://www.ekriti.gr

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Σοβαρός τραυματισμός συμβασιούχου του Δ. Ηρακλείου Κρήτης - Έπεσε από απορριμματοφόρο


Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ λίγο πριν τις 8 το πρωίένας άνδρας περίπου 40 ετών ο οποίος τραυματίστηκε πέφτοντας από απορριμματοφόρο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη και του ekriti.gr το περιστατικό σημειώθηκε έξω από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο 40χρονος εργαζόμενος του Δήμου, έπεσε από το όχημα με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Πληροφορίες λένε ότι όταν τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεν είχε επαφή με το περιβάλλον, ωστόσο λίγη αργότερα άνοιξε τα μάτια του. 
Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Ρασούλη που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στον Λευτέρη Βαρδάκη, ο 40χρονος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, είχε προσληφθεί στον Δήμο με 8μηνη σύμβαση. Όπως είπε το ατύχημα συνέβη ενώ το απορριμματοφόρο βρισκόταν εν κινήσει με τον 40χρονο πατέρα να πέφτει από το πατάκι.
Το περιστατικό που είναι το δεύτερο μέσα σε λίγο καιρό, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και όπως είπε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, θα ξαναγίνουν σεμινάρια στους υπαλλήλους του Δήμου προκειμένου να ενημερωθούν για όλα όσα πρέπει να κάνουν προκειμένου να είναι ασφαλείς εν ώρα εργασίας.
Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου:
Ένα ακόμα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα  νωρίς το πρωί στην  περιοχή των Βουτών Ηρακλείου. Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή  ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Η Στέλιος Βοργίας καθώς και κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας ώστε, να γίνει διερεύνηση για τα αίτια του ατυχήματος και να βγει σχετικό πόρισμα.
Ο Συνάδελφος που εργάζονταν στην  υπηρεσία καθαριότητας  έπεσε από το απορριμματοφόρο όχημα έχοντας υποστεί σοβαρές καρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Το Εργατικό Κέντρο συμπαραστέκεται στο συνάδελφο και στην οικογένεια του. 

πηγή http://www.ekriti.gr

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗ ΔΕΥTEΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της συγκέντρωσης έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016, συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. με τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη Μπαλάφα, όπου συζητήθηκαν τα εξής αιτήματα:
1. Νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει σχετικά με τις μετατάξεις εργαζομένων χωρίς την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε πως σε Νομοσχέδιο «σκούπα» που θα κατατεθεί θα συμπεριληφθεί σχετική διάταξη Νόμου.
2. Άμεση Νομοθετική Ρύθμιση για τη μη περικοπή του Ανθυγιεινού και Επικίνδυνου Επιδόματος (αναρρωτικές άδειες, θεσμοθετημένες άδειες, κ.λπ.) καθώς και επέκτασή του σε άλλες ειδικότητες εργαζομένων σύμφωνα με την πρόταση της Ομοσπονδίας. Ο Υφυπουργός συμφώνησε για το δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκε μέχρι την ψήφιση σχετικής διάταξης να εκδώσει σχετικό έγγραφο με το οποίο θα καλεί στην αναστολή εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4354/2015 όπως ακριβώς έπραξε και ο Υπουργός Υγείας κ. Α. Ξάνθος!!! Σε ότι αφορά στην επέκταση του σε άλλες ειδικότητες, η απάντηση είναι πως το αίτημα εξετάζεται !!!
3. Στο ζήτημα της μισθολογικής υποβάθμισης των εργαζομένων Δ.Ε. κατηγορίας που έχουν προσληφθεί ή μεταταχθεί με τυπικό προσόν την εμπειρία, με δεδομένη την «προδιάθεση» του Υπουργείου Οικονομικών να καταταχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια της Υ.Ε. κατηγορίας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών συντάχθηκε με την άποψη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πως δεν μπορεί εργαζόμενοι που απασχολούνται σε ειδικότητες όπου προσόν διορισμού είναι η εμπειρία να υποβαθμιστούν μισθολογικά σε Υ.Ε. κατηγορία. Δεσμεύτηκε δε το επόμενο διάστημα να υπάρξει ερμηνευτική εγκύκλιος που θα διασαφηνίζει πως με βάση την υφιστάμενη ακόμη νομοθεσία σε όσες περιπτώσεις απαραίτητο προσόν διορισμού-μετάταξης ήταν η εμπειρία οι εργαζόμενοι θα εντάσσονται στην αντίστοιχη μισθολογική κατηγορία της ειδικότητας που κατείχαν.
4. Για την καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης σε όσους έκαναν μετάταξη ή συμμετείχαν στην ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα καθώς και στους Δημοτικούς Αστυνομικούς και Σχολικούς Φύλακες που επέστρεψαν με το Ν.4325/2015 συμφώνησε και δεσμεύτηκε για τριμερή συνάντηση με εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να εφαρμοστεί στο σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η επίλυση των προβλημάτων αιχμής στην καθημερινότητα των εργαζομένων είναι υποχρέωση του αρμόδιου Υπουργείου. Στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε, αναμένουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και αποτελέσματα στο πλαίσιο της αυτονόητης συνεργασίας που οφείλει το Υπουργείο να έχει με τους εκπροσώπους των εργαζομένων!!!
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:248/8-3-2016

«Ψωμί και τριαντάφυλλα» Γιατί καθιερώθηκε η 8η Μάρτη ως ημέρα της γυναίκας

 «Ψωμί και τριαντάφυλλα»: Γιατί καθιερώθηκε η 8η Μάρτη ως ημέρα της γυναίκας - Τι συνέβη τον 19ο αιώνα - Media
159 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την 8η Μάρτη του 1857, όταν γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας και του ιματισμού κατέβηκαν σε μια μαζική διαδήλωση στους δρόμους της Νέας Υόρκης, απαιτώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και ίσες αμοιβές με τους άντρες. Η διαδήλωση κτυπήθηκε άγρια από την αστυνομία και πνίγηκε στο αίμα.
Στις 8 Μάρτη του 1909, 15.000 γυναίκες διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη απαιτώντας λιγότερες εργατοώρες, καλύτερο μισθό, δικαίωμα ψήφου και να σταματήσουν να απασχολούνται παιδιά σαν εργάτες. Υιοθέτησαν το σύνθημα "Ψωμί και τριαντάφυλλα" (Bread and Roses), με το ψωμί να συμβολίζει την οικονομική ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα μια καλύτερη ποιότητα ζωής
Δύο χρόνια αργότερα ο εορτασμός υιοθετήθηκε από τη Β' Διεθνή.
Μετά τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία, η Ημέρα της Γυναίκας καθιερώθηκε για πρώτη φορά ως αργία, θεσμός που επεκτάθηκε αργότερα και στις υπόλοιπες χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ.
Η άνοδος του φεμινιστικού κινήματος στη Δύση τη δεκαετία του '60 αναζωογόνησε την Ημέρα της Γυναίκας, που από το 1975 διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με αιχμή του δόρατος την ανάδειξη των γυναικείων προβλημάτων και δικαιωμάτων.

Ωστόσο με το πέρασμα των χρόνων η πολιτική και ιστορική σημασία του εορτασμού ατόνησε και αναδείχθηκε περισσότερο ως μέρα έκφρασης της συμπαθείας των ανδρών προς τις γυναίκες, με προσφορά λουλουδιών και δώρων.
Πάντως, 158 χρόνια μετά, τα προτάγματα των γυναικών της Νέας Υόρκης είναι ξανά επίκαιρα, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες.
Χιλιάδες είναι οι γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο που υφίστανται σκληρή καταπίεση, με στέρηση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εκπαίδευσης, της φροντίδας για τη μητρότητα και την υγεία, που εξαναγκάζονται σε σκληρή εργασία που δεν αμείβεται.
Η στέρηση της ελεύθερης επιλογής συντρόφου, ο εξαναγκασμός στην πορνεία, το “εμπόριο σαρκός”, η εργαλειοποίηση του γυναικείου σώματος για εμπορικούς σκοπούς αποτελούν φαινόμενα, που, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, δεν γνωρίζουν σύνορα.
Εξάλλου, στην Ελλάδα των μνημονίων, η ανεργία στις γυναίκες έφτασε σε πολύ πιο υψηλά ποσοστά από ό,τι στους άνδρες, όπως και τα ποσοστά της μερικής απασχόλησης. Παράλληλα εξασθένισαν τα μέτρα προστασίας της μητρότητας.
Αποτελεί λοιπόν η 8η Μάρτη μια μέρα με μεγάλη σημασία για τις γυναίκες όλης της υφηλίου, για ισότητα, αξιοπρέπεια, σεβασμό στη διαφορετικότητα και ελευθερία.
πηγή http://www.topontiki.gr/

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Ακόμη και οι υπερωρίες στην 'μέγγενη' των δανειστών

Ομαδικές απολύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, απεργίες, έως και υπερωρίες, είναι τα βασικότερα εργασιακά ζητήματα που παραμένουν «ανοιχτά» για τυχόν παρεμβάσεις και αλλαγές
 
Μπορεί το ενδιαφέρον της διαπραγμάτευσης να έχει επικεντρωθεί στο Ασφαλιστικό, όμως όταν αυτό καταλήξει, με όποιο αποτέλεσμα,  σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr, σειρά θα πάρουν τα εργασιακά προβλήματα, που πρέπει να διευθετηθούν.
AdTech Ad
Μόνο τυχαία δεν είναι άλλωστε η τοποθέτηση του ίδιου του αρμόδιου υπουργού Εργασίας, κ. Γιώργου Κατρούγκαλου, ο οποίος από το βήμα ημερίδας της ευρω - ομάδας της Αριστεράς, αλλά και του τμήματος Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για τις εργασιακές σχέσεις, σημείωσε με νόημα ότι, μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, θα σημάνει η έναρξη της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς για ζητήματα, που άπτονται των εργασιακών σχέσεων. Άλλωστε, για το λόγο αυτό, έχει ήδη συγκροτηθεί επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους της ελληνικής πλευράς και τεχνοκράτες των θεσμών, όπου ανάμεσα στ' άλλα, εξετάζει τρόπους για να καταστεί εφικτή η επαναφορά του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα, με επίκεντρο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά εργασίας στη χώρα είναι ότι από τις 200 κλαδικές συμβάσεις που υπήρχαν προ κρίσης, σήμερα διατηρούνται εν ισχύ 19. Παράλληλα η πλήρης απασχόληση, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας κυμαίνεται ακόμα και κάτω από το 50%, ενώ η ανεργία διατηρείται σταθερά στα επίπεδα του 25%. Την ίδια στιγμή, η ανασφάλιστη εργασία, σε πραγματικούς αριθμούς, «τρέχει» με ρυθμό 25 - 30%, ενώ η απλήρωτη εργασία, εκτιμάται ότι επιδρά αρνητικά στα εισοδήματα περισσότερων από 1 εκατ εργαζομένων.
Σε κάθε περίπτωση, η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για τα εργασιακά μόνο εύκολη δεν αναμένεται να είναι, αφού οι απαιτήσεις τους, εστιάζονται στα εξής σημεία:
- Καθιέρωση κατώτατου μισθού χωρίς προσαυξήσεις (τριετίες και επιδόματα).
- Αύξηση, έως και κατάργηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων.
- Παρεμβάσεις στο κόστος των υπερωριών, με στόχο την περαιτέρω μείωση της λειτουργικής δαπάνης των επιχειρήσεων.
- Ενίσχυση των ευέλικτων μορφών εργασίας και εισαγωγή νέων (πχ δανεισμός εργαζόμενων).
- Ελαστικοποίηση του πλαισίου διευθέτησης του χρόνου εργασίας, με ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος.
- Αλλαγές στο καθεστώς λήψης αποφάσεων για κινητοποιήσεις, αλλά και σε ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας των συνδικάτων.
- Καθιέρωση της ανταπεργίας του εργοδότη.
πηγή http://news247.gr/
Ομαδικές απολύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, απεργίες, έως και υπερωρίες, είναι τα βασικότερα εργασιακά ζητήματα που παραμένουν «ανοιχτά» για τυχόν παρεμβάσεις και αλλαγές.

www.dikaiologitika.gr

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

ΑΔΕΔΥ: Συλλαλητήριο Τετάρτη 9 Μάρτη, ώρα 3μμ., στο Σύνταγμα

 koinoniki-asfalisi-oxi2
Η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και όλους τους πολίτες της Αττικής, στο Συλλαλητήριο που οργανώνεται από συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016, στις 3μμ, στο Σύνταγμα.
Με τη συμμετοχή τους στα πρόσφατα συλλαλητήρια καθώς και στη μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση της 4ης Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, επιστήμονες, μικρομεσαίοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι και νέες έδειξαν ότι απορρίπτουν τις προτάσεις της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, που έρχονται να διαλύσουν ότι έμεινε όρθιο από το Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα. Οι προτάσεις αυτές δεν συνιστούν ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα σώσει την Κοινωνική Ασφάλιση, όπως η ίδια ισχυρίζεται. Κινούνται στην κατεύθυνση τήρησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και απορρέουν από το τρίτο μνημόνιο για μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 1,8 δις ευρώ για το 2016 και τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να τα δώσει στους δανειστές για την αποπληρωμή του επαχθούς, παράνομου και άδικου δημοσίου χρέους της χώρας.
Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους το επόμενο χρονικό διάστημα στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς την Κυβέρνηση και τους δανειστές.
Εάν η Κυβέρνηση τολμήσει να καταθέσει το νομοσχέδιο διάλυσης της Κοινωνικής Ασφάλισης θα προχωρήσουμε σε νέα Γενική Απεργία και άλλες μορφές πάλης όπως συλλαλητήρια, καταλήψεις δημοσίων κτηρίων κτλ. για να ακυρώσουμε τα κυβερνητικά σχέδια.
Η διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θα περάσει!
Με τους αγώνες μας μπορούμε να τους σταματήσουμε!
Από την εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ

Έρευνα: Τι λένε οι Ελληνίδες για την εργασία τους και τις απολαβές τους

 
Δυσαρεστημένες για τη δουλειά τους και τις απολαβές τους δηλώνουν οι Ελληνίδες, που είναι όμως ικανοποιημένες από τους φίλους και την οικογένειά τους.
Σε έρευνα της «About people», για λογαριασμό του Vouli Watch, το 44,9% των γυναικών δήλωσαν αρκετές ικανοποιημένες από τη ζωή τους, το 11,4% πολύ, το 33,3% λίγο και το 9,5% καθόλου. Περισσότερο ευχαριστημένες εμφανίζονται οι νεότερες (18-24 ετών), ενώ άνω των 45 ετών μη ικανοποιημένες είναι το 53,9%.
Οσο για τους επιμέρους τομείς της ζωής, το 53,2% δηλώνουν ότι δεν είναι ευχαριστημένες από τη δουλειά τους, με εκείνες μεταξύ 25 και 34 ετών να νιώθουν περισσότερο αδικημένες (60,7%) και το 70% δηλώνει ότι απέχει μακράν από το επιθυμητό βιοτικό επίπεδο.
Στον αντίποδα, το 64,6% των ερωτηθέντων δήλωσαν ικανοποιημένες από την κοινωνική τους ζωή, με τις περισσότερες να ζουν εκτός Αττικής και να βρίσκονται σε σχέση. Ακόμη, το 70% αντλεί χαρά από την οικογενειακή ζωή.
Οι μισές γυναίκες (50,6%) απαντούν ότι είναι ικανοποιημένες από την ερωτική τους ζωή, με τις ηλικίες 35-44 ετών να προηγούνται, ενώ οι μικρότερες (18-24) και οι μεγαλύτερες (45-55) ζητούν τόνωση αυτού του τομέα της ζωής τους.
Ακόμη, το 42,1% δηλώνει ότι οι άνδρες ευνοούνται στις προσλήψεις, στην επαγγελματική ανέλιξη (61,3%) και τις αμοιβές (46,4%), αλλά ένα 33,9% απαντά ότι αμείβεται ισότιμα. Πάντως, για το 72,3% η καριέρα είναι εχθρός της οικογένειας.
πηγή http://www.aftodioikisi.gr

ΒΙΟΜΕ Πρώην εργάτες, νυν ιδιοκτήτες

 Ολα τα προϊόντα κυμαίνονται σε πολύ χαμηλές τιμές.
Ποιος ανέμενε ότι το πείραμα θα πετύχει; Κι όμως, η ΒΙΟΜΕ, το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης που διοικείται από τους ίδιους τους εργαζομένους του, κλείνει φέτος τρία χρόνια λειτουργίας. Πρόσφατα μάλιστα η ΒΙΟΜΕ απέκτησε και e-shop (www.viomecoop.com) από όπου κάποιος μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα της στηρίζοντας το εγχείρημα.

Φυσικά εκεί δεν θα βρείτε δομικά και μονωτικά υλικά ή εργαλεία, τα προϊόντα που παρήγαγε η Βιομηχανική Μεταλλευτική προτού κλείσει το 2011. Οι νέοι «ιδιοκτήτες» της ΒΙΟΜΕ κατασκευάζουν και εμπορεύονται φυσικά καθαριστικά και σαπούνια. «Οι γιαγιάδες μας και οι δικές τους γιαγιάδες γνώριζαν καλά πώς να συνδυάζουν διάφορα υλικά που είχαν στην κουζίνα τους καθαρίζοντας αποτελεσματικά», όπως γράφουν. Ολα τα προϊόντα τους κυμαίνονται σε πολύ χαμηλές τιμές (π.χ. 4,5 ευρώ τα 4 λίτρα καθαριστικού γενικής χρήσης πράσινο μήλο), ούτως ώστε να είναι προσιτά σε κάθε νοικοκυριό.

Ηταν μια εντελώς αναπάντεχη τροπή των γεγονότων. Η Βιομηχανική Μεταλλευτική, που ιδρύθηκε το 1982, ως θυγατρική του ομίλου Φίλκεραμ-Τζόνσον, ήταν για πολλά χρόνια μια δυναμική και επιτυχημένη επιχείρηση. Από το 2000 μέχρι το 2006 μάλιστα, ήταν μία από τις 20 πιο κερδοφόρες βιομηχανίες της Βόρειας Ελλάδας. Ολα άλλαξαν όταν, το 2010, με την κρίση στον κατασκευαστικό κλάδο, η μητρική εταιρεία άρχισε να παρουσιάζει ελλείμματα. Οπως αναφέρει το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, η Φίλκεραμ-Τζόνσον χρέωσε τότε με δάνεια ύψους 1,9 εκατ. ευρώ τη θυγατρική της, με αποτέλεσμα η τελευταία να αποκτήσει ένα πλασματικό παθητικό και να αρχίσει τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Η Φίλκεραμ κήρυξε πτώχευση το 2011, αφήνοντας στην τύχη της τη ΒΙΟΜΕ που από τον Μάιο του 2011 σταματάει να πληρώνει τους εργαζομένους της. Μεγάλο μέρος από τους 80 εργαζόμενους ικανοποιήθηκε οικονομικά μέσω προσφυγών που έκαναν οι δικηγόροι τους σε πελάτες της εταιρείας που είχαν παραλάβει προϊόντα της με πίστωση. Τον Φεβρουάριο του 2013, περίπου 25 από τους εναπομείναντες εργαζόμενους εγκαταστάθηκαν στις παλιές εγκαταστάσεις της ΒΙΟΜΕ και με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης προσπάθησαν να παράξουν κάποια από τα παλιά προϊόντα. Οταν οι πρώτες ύλες τελείωσαν, στράφηκαν προς τα καθαριστικά γενικής χρήσης, τα οποία παράγουν μέχρι σήμερα, συνεχίζοντας παράλληλα τον αγώνα διεκδίκησης των δεδουλευμένων τους.

Κι έχουν μεγάλα σχέδια για το μέλλον. «Στόχος μας είναι να αρχίσουμε να παράγουμε όχι μόνο φυσικά, αλλά πλήρως οικολογικά προϊόντα που σέβονται απόλυτα το περιβάλλον», λέει στην «Κ» ο κ. Μάκης Αναγνώστου, από τους εργαζομένους στη ΒΙΟΜΕ. «Ηδη έχουμε στείλει προϊόντα προς έγκριση. Θεωρούμε ότι αυτή θα πρέπει να είναι η κατεύθυνσή μας για μεγαλύτερη παραγωγή». Προς το παρόν, οι 22 εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ βγάζουν μεν τα προς το ζην, αλλά τα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν το επίδομα ανεργίας. «Μέχρι τώρα κοιτούσαμε απλώς μέσα από την αλληλεγγύη να επιβιώνουμε. Τώρα κοιτάμε πώς θα καταφέρουμε να βγάζουμε κανονικό μεροκάματο». Οπως λέει μάλιστα, στόχος τους είναι εντός του 2016, να βάλουν μπρος και την προηγούμενη παραγωγή της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής. «Στην αρχή είχαμε μια δυσκολία να αγοράσουμε τις πρώτες ύλες, αλλά τώρα που βρήκαμε ρυθμό μπορούμε να τις αγοράσουμε. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε». Ηδη, πάντως, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει δώσει μεγάλη ώθηση στη συνεταιριστική επιχείρηση.

Πρόσφατα, η ΒΙΟΜΕ αναδείχθηκε παράδειγμα «καλής πρακτικής» για τη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο πρότζεκτ για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία που υλοποιεί η Fair Trade Hellas μαζί με άλλες 28 οργανώσεις στην Ευρώπη. «Οι εργάτες της ΒΙΟΜΕ στα χρόνια της βαθιάς κρίσης πήραν την παραγωγή στα χέρια τους, ανέλαβαν τον κοινωνικό τους ρόλο και μας έμαθαν πώς μια επιχείρηση μπορεί μέσα από αυτοδιαχείριση στη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία» λέει στην «Κ» η κ. Κέλλυ Γαρυφαλλή, υπεύθυνη προγραμμάτων της Fair Trade Hellas. Η οργάνωση έχει ξεκινήσει καμπάνια για την ενίσχυση της αλληλέγγυας οικονομίας (www.challengingthecrisis.com/el).
 ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ 
πηγή http://www.kathimerini.gr/

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016


Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) εξαγγέλλει ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για όλο το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τη ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, από τις 11.00 το πρωί έως της λήξη της πρωινής βάρδιας.
Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πραγματοποιήσουν Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στις 11.30 το πρωί της ίδια ημέρας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27-Αθήνα) και στη συνέχεια θα κάνουν Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αντιδρώντας στην «αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση» και στην αδιαφορία που επιδεικνύει η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. να επιλύσει μία σειρά οικονομικών και κλαδικών προβλημάτων διεξάγοντας ταυτόχρονα επιχείρηση υποβάθμισης του θεσμικού ρόλου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από συγκεκριμένους Υπουργούς.
Η αυταρχική και αλαζονική αυτή τακτική δεν πρόκειται να περάσει. Οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν για να προασπίσουν όσα από τα δικαιώματα τους έχουν απομείνει από τη λαίλαπα των μνημονίων που εφαρμόζουν τα τελευταία έξι χρόνια κυβερνήσεις και τρόικα. Αυτός είναι και ο λόγος που στην κινητοποίηση της Δευτέρας 7 Μαρτίου 2016 και σε αυτές που σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα απαιτεί να συμμετάσχουν μαζικά, ενωτικά και δυναμικά οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιβάλλεται να ανατραπεί η μνημονιακή πολιτική. Η πολιτική που ροκανίζει τη σάρκα της Ελληνικής κοινωνίας ισοπεδώνοντας και καταργώντας μία σειρά δικαιωμάτων.
Πέραν της απόσυρσης της «αντιασφαλιστικής μεταρρύθμισης» η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διεκδικεί επίσης τα εξής:
1. Άμεση επαναφορά της διάταξης (άρθρο 50) που αποσύρθηκε από το σχέδιο Νόμου για την αξιολόγηση και αφορά στις μετατάξεις χωρίς την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Πρόβλημα που αφορά και σε πολλούς εργαζόμενους που η μετάταξή τους δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. δεν μπορούν όμως να πληρωθούν αφού Επίτροποι αρνούνται την υπογραφή και έγκριση του εντάλματος πληρωμής.
2. Άμεση Νομοθετική ρύθμιση για τη μη περικοπή του Ανθυγιεινού και Επικίνδυνου Επιδόματος(αναρρωτικές άδειες, θεσμοθετημένες άδειες, κ.λπ.) καθώς και επέκτασή του σε άλλες ειδικότητες εργαζομένων σύμφωνα με την πρόταση της Ομοσπονδίας.
3. Υπολογισμός στις συντάξιμες αποδοχές του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας με τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.3660/2008 και συνέχιση χορήγησης των μισθολογικών κλιμακίων που προβλέπονταν με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008 και με το νέο μισθολόγιο (Ν.4354/2015). Είναι προκλητικό εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στα Β.Α.Ε. αναδρομικά, πληρώνοντας πολλά χρήματα, να χάνουν τα κλιμάκια.
4. Άμεση επίλυση της μισθολογικής υποβάθμισης των εργαζομένων Δ.Ε. κατηγορίας που έχουν προσληφθεί ή μεταταχθεί με τυπικό προσόν την εμπειρία, καθώς «κατεύθυνση» του Υπουργείου Οικονομικών είναι να καταταχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια της Υ.Ε. Κατηγορίας.
5. Στους Δημοτικούς Αστυνομικούς και στους Σχολικούς Φύλακες που επέστρεψαν με το Ν.4325/2015 να υπολογιστεί στις αποδοχές τους και η υπερβάλλουσα μείωση και η κατάταξή τους στα νέα Μ.Κ. του Ν.4354/2015 να γίνει με το σύνολο των αποδοχών τους. Να επιστραφούν σε όλους τους συναδέλφους τα ποσά της υπερβάλλουσας μείωσης που κρατήθηκαν αναδρομικά.
6. Να μην υπάρχει βαθμολογική καθήλωση στους εργαζόμενους Δ.Ε. που έχουν διοριστεί με τυπικό προσόν την εμπειρία.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τη συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. και τους αρμόδιους Υπουργούς να δώσουν άμεσα λύσεις σε ζητήματα που όχι μόνο είναι ώριμο να λυθούν αλλά αποτελούν ζωτικής σημασίας για ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων που ζουν στα όρια της εξαθλίωσης. Καλεί επίσης όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να δώσουν το παρόν στις συγκεντρώσεις της Δευτέρας 7 Μαρτίου 2016 και να βρίσκονται σε αγωνιστική επαγρύπνηση για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Μειώνεται το ωράριο των εργαζομένων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς (εγκύκλιος)

 
Νέα εγκύκλιος για το ωράριο των εργαζομένων των παιδικών σταθμών εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, όπου τονίζεται αναλυτικά:
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 21/Τεύχος Α΄/21-2-2016 δημοσιεύθηκε ο ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» στον οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν στο ωράριο εργασίας του προσωπικού των παιδικών σταθμών.
Ειδικότερα, με το άρθρο 8 παρ. 2 του ως άνω νόμου αφενός καταργείται η υποπερίπτωση δδ΄ της παραγράφου 5 περίπτωση α΄ του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου « περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981, όπως ισχύει και αφετέρου επανέρχεται σε ισχύ η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988.
Κατά συνέπεια, ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού μειώνεται από σαράντα (40) ώρες σε τριάντα (30).
Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει το προσωπικό των κλάδων ή ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών, βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων και Αδελφών Νοσοκόμων, εφόσον και για όσο χρονικό διάστημα ασκούν καθήκοντα των κλάδων ή των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών ή Βρεφονηπιοκόμων.
Μειωμένα ωράρια, τα οποία θεσπίζονται από άλλες διατάξεις (πχ. ωράριο λόγω ανατροφής τέκνου, αναπηρίας κ.λ.π.). εξακολουθούν να ισχύουν και για τους εν λόγω υπαλλήλους, καθώς συνιστούν αυτοτελές δικαίωμά τους.
Για παράδειγμα, ο υπάλληλος που είχε δικαίωμα να εργάζεται μία (1) ώρα την ημέρα λιγότερο από το ισχύον ημερήσιο κανονικό ωράριο των οκτώ (8) ωρών, δηλ. εργαζόταν επτά (7) ώρες ημερησίως, εφεξής πρέπει να εργάζεται πέντε (5) ώρες ημερησίως .
Κατά το σκέλος που αφορά το ωράριο του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς των ΟΤΑ, στις αντίστοιχες ειδικότητες, σας γνωρίζουμε τα εξής: Αν και το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται ευθέως στα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της ΠΝΠ «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.1157/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, άποψη μας είναι ότι θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης εργαζομένων που απασχολούνται σε όμοια καθήκοντα και στον ίδιο χώρο εργασίας, να εφαρμοστεί το ειδικό ωράριο των τριάντα ωρών εβδομαδιαίως.
Εξυπακούεται ότι νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου που θα συναφθούν εφεξής θα πρέπει να παραπέμπουν στο ισχύον ωράριο. Το ίδιο ισχύει και για τις ανανεώσεις των συμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων – π.χ. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».
Κατά το σκέλος που αφορά το ωράριο του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (επιχειρήσεων) των ΟΤΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το προσωπικό των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ δεν υπάγεται ευθέως στα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της ΠΝΠ «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.1157/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για το ωράριο του προσωπικού των ΝΠΙΔ ισχύουν τα οριζόμενα στις σχετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στον Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών τους, καθώς και οι ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.
Ως εκ τούτου, το ωράριο των τριάντα ωρών εβδομαδιαίως θα εφαρμόζεται στο προσωπικό των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ εφόσον από τις ως άνω συλλογικές συμβάσεις, και λοιπές ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας γίνεται παραπομπή στο ισχύον ωράριο του προσωπικού των ΟΤΑ των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων.
Τέλος, σημειώνουμε ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα ισχύουν από τη δημοσίευση του ν. 4368/2016, ήτοι 21-2-2016.
Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου www.ypes.gr στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση / Εγκύκλιοι, Αποφάσεις, Συχνές Ερωτήσεις ΟΤΑ Α΄ Βαθμού / Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων / Εγκύκλιοι.
πηγή http://www.aftodioikisi.gr

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Δημόσιο: Πώς αναγνωρίζεται η υπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα

 
Τελικά θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα; Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί τους δημοσίους υπαλλήλους. Ως γνωστόν, μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν και αναμενόταν η ψήφιση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Άλλαξε κάτι;
Με τον πρόφατο νόμο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (νόμος 4369/2015), που αναφέρεται στη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, υπήρξε αναφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 98, που αναφέρεται στην βαθμολογική ένταξη, ορίζεται ότι «προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
Υπενθυμίζεται ότι και οι διατάξεις του νόμου 4024/2011 (άρθρο 6) όριζαν τα εξής: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι επτά (7) έτη, κατ’ ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της παρούσας παραγράφου. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος, υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου. …»
Το προεδρικό διάταγμα δεν εκδόθηκε ποτέ…
Να σημειωθεί τέλος, ότι στις διατάξεις του νέου μισθολογίου (ν. 4354/2015) δεν προβλέφθηκε αναγνώριση προϋπηρεσίας γενικά από τον ιδιωτικό τομέα. Η αναγνώριση προϋπηρεσίας γίνεται από απασχόληση στους φορείς που ορίζονται στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου.
Το άρθρο 11 (παράγραφος 4) αναφέρει: «α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».
Μάλλον, όπως διαπιστώνεται, απαιτείται μια ακόμη νομοθετική πρωτοβουλία -δηλαδή, εν προκειμένω, προεδρικό διάταγμα- για να αναγνωριστεί (επιτέλους) η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα.
Για την… ιστορία, η παράγραφος 1 του άρθρου 7, λέει τα εξής:
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου:
α) των φορέων της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143),
γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.),
δ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,
ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τουςή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας,
ζ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α ‘314),
η) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
θ) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Εμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας, ι) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί,
ια) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της,
ιβ) οι υπάλληλοι και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
ιγ) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε),
ιδ) οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,
ιε) οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.),
ιστ) το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (Α ‘ 163) των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
ιζ) οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των Πολιτικών Γραφείων των μελών της
Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος,
ιη) τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) και
ιθ) οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπαγονται στις διατάξεις του παρόντος.
πηγή http://www.aftodioikisi.gr