Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Μπαλασόπουλος: «Δεν θα σταματούσα τις κινητοποιήσεις αν ήμουν επικεφαλής της ΠΟΕ-ΟΤΑ»

 
«Δεν θα σταματούσα τις κινητοποιήσεις αν ήμουν επικεφαλής της ΠΟΕ-ΟΤΑ». Αυτό δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Θέμης Μπαλασόπουλος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Μάλιστα χρησιμοποίησε την συγκεκριμένη φράση, όταν ρωτήθηκε, αν προβλέπει εκτόνωση της κατάστασης και των κινητοποιήσεων μετά την συνάντηση με τον πρωθυπουργό, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στους δήμους.
Ο ίδιος δικαιολόγησε την θέση του, χαρακτηρίζοντας «μη λύση» την πρόταση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Μιλάμε είπε για 9.000 με 10.000 εργαζομένους και η κυβέρνηση προτείνει προσλήψεις μόλις 2.500 μόνιμων, μέσω ΑΣΕΠ. Επιπλέον πρόσθεσε ότι θα «χρειαστούν περίπου δύο χρόνια», μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να πάνε οι εργαζόμενοι στις θέσεις του. «Ζήσε Μάη μου», είπε χαρακτηριστικά.
πηγή http://www.aftodioikisi.gr

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Aυτή είναι η πρόταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους συμβασιούχους


Tην ΠΡΟΤΑΣΗ της για τη λύση στο θέμα των συμβασιούχων, παρουσίασε λίγο μετά τις 10.30 το πρώι της Δευτέρας η ΠΟΕ-ΟΤΑ.
 Σύμφωνα με αυτή προτείνεται να γίνει πρόσληψη ΟΛΩΝ των συμβασιούχων μέσω, στην ουσια κλειστού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ως εξής:
-Τροποποιείται νόμος του ΑΣΕΠ με βάση άρθρο 103, παρ.3 του Συντάγματος, το οποίο «επιτρέπει την πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη οργανικών θέσεων τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου», καθώς «ρητώς δε η ως άνω διάταξη παραπέμπει σε έκδοση ειδικού Νόμου, που ορίζει τους όρους για την πρόσληψη και τις εγγυήσεις, τις οποίες έχει το προσωπικό, που προσλαμβάνεται. “3. Οργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό, που προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις, τις οποίες έχει το προσωπικό, που προσλαμβάνεται”.
-Με βάση το συγκεκριμένο νόμο «κριτήρια για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού είναι η κατοχή των απαιτούμενων για κάθε κλάδο τυπικών προσόντων και η εμπειρία σε συναφείς υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Πρόσωπων αυτών. Πρόσθετο, συνεκτιμώμενο προσόν θεωρείται η 12μηνη εμπειρία σε συναφείς υπηρεσίες του φορέα, στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη καθώς και η εμπειρία, που έχει αποκτηθεί εντός της τελευταίας πενταετίας από την έκδοση του παρόντος νόμου. Ως εμπειρία νοείται η αποκτηθείσα με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση ή σχέση εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, η οποία αποδεικνύεται είτε από σχετική βεβαίωση του φορέα, στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του ο υποψήφιος, είτε από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το είδος της εμπειρίας του».
Η εμπειρία μοριοδοτείται ως εξής: 
α. εμπειρία στο αντικείμενο της θέσεως σε Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α.: 10 μόρια για κάθε μήνα, χωρίς περιορισμό,
β. 12μηνη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσεως στον συγκεκριμένο φορέα: 2 πρόσθετα μόρια ανά μήνα εμπειρίας.
γ. εμπειρία στο αντικείμενο της θέσεως σε Ο.Τ.Α. και Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α. εντός των τελευταίων πέντε ετών από την ημέρα έκδοση της ανακοίνωσης: 1 πρόσθετο μόριο, ανά μήνα εμπειρίας.
Η διαδικασία
Σύμφωνα με την πρόταση “εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, οι Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. καταγράφουν τις ανάγκες τους σε τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, αποτυπώνοντας παράλληλα, την σύνθεση του προσωπικού, που ήδη υπηρετεί ως τακτικό προσωπικό στο ως άνω αντικείμενο καθώς και των απασχολούμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου και αποστέλλει την σχετική καταγραφή στο Υπουργείο Εσωτερικών, που την διαβιβάζει αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π. Η καταγραφή συνοδεύεται από έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα, ότι υφίστανται διαθέσιμες πιστώσεις από οποιαδήποτε πηγή για την πληρωμή των ως άνω εργαζομένων και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα, περί σύστασης οργανικών θέσεων, που αντιστοιχούν στις ανάγκες, την κάλυψη, των οποίων αιτείται. Ο αριθμός των θέσεων, που συστήνονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των προσώπων, που ήδη απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών στις ως άνω υπηρεσίες. Φορείς, που δεν προβαίνουν σε καταγραφή των αναγκών τους και σε σύσταση οργανικών θέσεων ή συστήνουν αριθμό θέσεων, που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν δύνανται να καλύψουν αυτές, μέσω πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ή ανάθεσης υπηρεσιών για διάστημα έτους από την έναρξη της παρούσας διαδικασίας.
-Μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την κατάρτιση των συμβάσεων Αορίστου Χρόνου και εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση προς πρόσληψη, οι συμβάσεις εργασίας Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού, που ήδη απασχολείται, παρατείνονται αυτοδικαίως.

Αναλυτικά η πρόταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ:
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού στους Ο.Τ.Α.
Οι προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και των
λοιπών τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α.,
πραγματοποιούνται, μέσω ειδικών αντικειμενικών διαδικασιών, όπως
περιγράφονται στον παρόντα Νόμο, υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
  1. Κριτήρια για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού είναι η κατοχή των
απαιτούμενων για κάθε κλάδο τυπικών προσόντων και η εμπειρία σε συναφείς
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Πρόσωπων αυτών. Πρόσθετο,
συνεκτιμώμενο προσόν θεωρείται η 12μηνη εμπειρία σε συναφείς υπηρεσίες του
φορέα, στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη καθώς και η
εμπειρία, που έχει αποκτηθεί εντός της τελευταίας πενταετίας από την έκδοση του
παρόντος νόμου. Ως εμπειρία νοείται η αποκτηθείσα με οποιαδήποτε μορφής
σύμβαση ή σχέση εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών, η οποία αποδεικνύεται
είτε από σχετική βεβαίωση του φορέα, στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του ο
υποψήφιος, είτε από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το είδος της εμπειρίας του.
  1. Εντός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος Νόμου, οι Ο.Τ.Α. και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. καταγράφουν τις ανάγκες τους σε τεχνικό
και βοηθητικό προσωπικό, αποτυπώνοντας παράλληλα, την σύνθεση του
προσωπικού, που ήδη υπηρετεί ως τακτικό προσωπικό στο ως άνω αντικείμενο
καθώς και των απασχολούμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου και
αποστέλλει την σχετική καταγραφή στο Υπουργείο Εσωτερικών, που την διαβιβάζει
αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π. Η καταγραφή συνοδεύεται από έκθεση της αρμόδιας
υπηρεσίας του φορέα, ότι υφίστανται διαθέσιμες πιστώσεις από οποιαδήποτε
πηγή για την πληρωμή των ως άνω εργαζομένων και απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του φορέα, περί σύστασης οργανικών θέσεων, που αντιστοιχούν στις
ανάγκες, την κάλυψη, των οποίων αιτείται. Ο αριθμός των θέσεων, που
συστήνονται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των προσώπων, που
ήδη απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών στις ως
άνω υπηρεσίες. Φορείς, που δεν προβαίνουν σε καταγραφή των αναγκών τους και
σε σύσταση οργανικών θέσεων ή συστήνουν αριθμό θέσεων, που δεν
ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, δεν δύνανται να καλύψουν αυτές, μέσω πρόσληψης προσωπικού με
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ή ανάθεσης υπηρεσιών για
διάστημα έτους από την έναρξη της παρούσας διαδικασίας.
  1. Το Α.Σ.Ε.Π., εντός μηνός από την παραλαβή των αιτημάτων, επεξεργάζεται αυτά και
εκδίδει ανακοινώσεις ανά φορέα, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν αιτήσεις για την πρόσληψη τους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, το Α.Σ.Ε.Π. επεξεργάζεται
αυτές και προβαίνει σε εγγραφή των υποψηφίων σε πίνακες κατάταξης,
μοριοδοτώντας αυτούς, με βάση τους μήνες της εμπειρίας τους, ως εξής:
α. εμπειρία στο αντικείμενο της θέσεως σε Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων των
Ο.Τ.Α.: 10 μόρια για κάθε μήνα, χωρίς περιορισμό,
β. 12μηνη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσεως στον συγκεκριμένο φορέα: 2
πρόσθετα μόρια ανά μήνα εμπειρίας.
γ. εμπειρία στο αντικείμενο της θέσεως σε Ο.Τ.Α. και Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α.
εντός των τελευταίων πέντε ετών από την ημέρα έκδοση της ανακοίνωσης: 1
πρόσθετο μόριο, ανά μήνα εμπειρίας.
Μετά την μοριοδότηση των υποψηφίων και την ένταξη τους σε πίνακες κατάταξης,
κατά φθίνουσα σειρά ανά φορέα, το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων, κυρώνει τους πίνακες και αποστέλλει αυτούς στους φορείς,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη του προσωπικού. Η ως άνω
απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός δέκα ημερών
από την παραλαβή των πινάκων, ο οικείος φορέας, καλεί το προσωπικό να
προσέλθει, προκειμένου να υπογράψει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, τοποθετεί τους προσλαμβανόμενους στις
οργανικές θέσεις, που έχουν ήδη συσταθεί. Η παρούσα διαδικασία εξαιρείται των
διατάξεων του ν. 4129/2013.
  1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται στο εν λόγω προσωπικό οι διατάξεις του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, με την εξαίρεση των διατάξεων, που αφορούν στην ηλικία
των υποψηφίων.
  1. Μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την κατάρτιση των
συμβάσεων Αορίστου Χρόνου και εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση
προς πρόσληψη, οι συμβάσεις εργασίας Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού, που
ήδη απασχολείται, παρατείνονται αυτοδικαίως.
  1. Οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 και άρθρου 47 του Ν.4257/2014
καταργούνται από την δημοσίευση του παρόντος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Όπως προκύπτει από το άρθρο 103, παρ.3 του Συντάγματος, αυτό επιτρέπει την
πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη οργανικών θέσεων τεχνικού και βοηθητικού
προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Ρητώς δε η ως άνω διάταξη
παραπέμπει σε έκδοση ειδικού Νόμου, που ορίζει τους όρους για την πρόσληψη και τις
εγγυήσεις, τις οποίες έχει το προσωπικό, που προσλαμβάνεται. “3. Οργανικές θέσεις
ειδικού Επιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού μπορούν να
πληρούνται με προσωπικό, που προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόμος
ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις, τις οποίες
έχει το προσωπικό, που προσλαμβάνεται”.
Το προσωπικό, που απασχολείται στους συγκεκριμένους κλάδους αποτελεί
αναμφίβολα τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, ενώ έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά:
αφενός δεν απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του ειδικά, αυξημένα
προσόντα, δεδομένου, ότι πρόκειται για προσωπικό υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με τεχνικές και πρακτικές ως επί τω πλείστω γνώσεις, που έχουν αποκτηθεί
μέσω της εμπειρίας, που έχουν αποκτήσει και αφετέρου η εμπειρία του εν λόγω
προσωπικού, στον συγκεκριμένο χώρο εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για
την πρόσληψη του, αφού η γνώση του χώρου δουλειάς και των ιδιαιτεροτήτων, που
αυτός παρουσιάζει αποτελούν κρίσιμο μέγεθος για την αποδοτικότητα και την αύξηση
της παραγωγικότητας των ως άνω εργαζομένων.
Επιπροσθέτως, μετά την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου με
σαφήνεια διαπιστώθηκε, ότι οι εργαζόμενοι στις ως άνω υπηρεσίες έχουν υποστεί
καταχρήσεις, λόγω των παρατάσεων των συμβάσεων τους, πράγμα, που σαφώς
απαγορεύεται από την Κοινοτική Νομοθεσία, η απόδοση κεντρικής βαρύτητας στο
κριτήριο της κτηθείσας εμπειρίας και μάλιστα εντός των τελευταίων πέντε ετών, είναι η
πλέον συμβατή προς την Κοινοτική Οδηγία 1999/70/ΕΚ λύση, προκειμένου οι
καταχρήσεις αυτές να αντιμετωπιστούν εις όφελος των εργαζομένων και όχι εις βάρος
αυτών, όπως δυστυχώς συμβαίνει μέχρι σήμερα.
Εκ των ανωτέρω είναι σαφές, ότι το Σύνταγμα, παραπέμπει σε έκδοση
εφαρμοστικού Νόμου, που θα ρυθμίσει τους όρους πρόσληψης του τεχνικού και
βοηθητικού προσωπικού. Τέτοιοι Νόμοι ίσχυαν στο παρελθόν και προέβλεπαν ειδική
διαδικασία πρόσληψης π.χ. για το προσωπικό καθαριότητας σε απόλυτη σύμπνοια προς
το Σύνταγμα, όπως ήταν ο Ν.2314/1953. Αντίστοιχα, ειδικές διατάξεις ισχύουν σήμερα
για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, σε απόλυτη συνάφεια προς το Σύνταγμα.
Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι διατάξεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου δεν
προέβλεπαν αντικειμενικά κριτήρια επιλογής του προσωπικού και η διαδικασία
προσλήψεως δεν τελούσε υπό τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να
αναβαθμιστεί, εισάγοντας την ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων, το σημαντικότερο εκ
των οποίων για την συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού είναι η εμπειρία στον
συγκεκριμένο φορέα εργασίας και στο συγκεκριμένο αντικείμενο της θέσεως και
εμπλέκοντας στην διαδικασία πρόσληψης το Α.Σ.Ε.Π., το οποίο επιβλέπει το σύνολο της
διαδικασίας.
Η υποχρέωση αυτή απορρέει από το άρθρο 103, παρ.7 του Συντάγματος, σύμφωνα
με την οποία “7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5,
γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και
αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος
ορίζει. Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής, που περιβάλλονται
με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας”.
Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου Νόμου, επιτυγχάνεται η
καταγραφή του συνόλου των αναγκών των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων σε
προσωπικό των ως άνω κλάδων, κατά τρόπο, ώστε να επέλθει μείωση του πραγματικού
κόστους των υπηρεσιών καθαριότητας και τεχνικών αντικειμένων, αφού οι ανάγκες
πλέον καλύπτονται με προσωπικό Αορίστου Χρόνου ενώ καταργούνται οι διατάξεις, που
επέτρεπαν την ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής σε ιδιώτες, διαφυλάσσοντας έτσι
τον Δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών. Αντίστοιχα, η στελέχωση των τεχνικών
υπηρεσιών με έμπειρο προσωπικό, οδηγεί σε μείωση του κόστους τεχνικών εργασιών,
αφού και οι εν λόγω υπηρεσίες στελεχώνονται πλέον επαρκώς και καλύπτονται πλήρως
οι ανάγκες τους.
Την ίδια στιγμή, διασφαλίζεται η μέσω προκαθορισμένων και αντικειμενικών
κριτηρίων (όπως είναι η εμπειρία) και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, επιλογή
προσωπικού, που μπορεί άμεσα να ενταχθεί στον φορέα απασχόλησης, προκειμένου να
ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες των φορέων, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί διάστημα
εκπαίδευσης ή προσαρμογής στους χώρους εργασίας. Την ίδια στιγμή, παρέχεται η
ευελιξία, που είναι απαραίτητη για τους φορείς, αναφορικά με τις πηγές
χρηματοδότησης της εργασίας του προσωπικού αυτού.
Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των Δήμων
και των Νομικών τους Προσώπων σε προσωπικό, προβλέπεται η παράταση της
απασχόλησης των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων μέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών.

ΠΡΟΤΑΣΗ_ΠΟΕ_ΟΤΑ
πηγή http://www.aftodioikisi.gr

Π. Σκουρλέτης: «Αν δεν γίνει δεκτή η πρότασή μας... έρχονται ιδιώτες...»


Το απόγευμα θα κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για τους συμβασιούχους - "παρατασιούχους" Καθαριότητας Δήμων «και θα ψηφιστεί άμεσα», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στον Ρ/Σ Alpha 98,9 σημειώνοντας ότι, η πρόταση που καταθέτουν οι συμβασιούχοι για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου «δεν οδηγεί πουθενά», με βάση και τις αποφάσεις του ΣτΕ. Εκτίμησε δε ότι, τελικά οι συμβασιούχοι θα προσέλθουν και θα υπογράψουν νέες συμβάσεις και θα σταματήσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
Όπως εξήγησε ο κ. Σκουρλέτης, με τη νέα ρύθμιση οι συμβασιούχοι θα συνεχίσουν να εργάζονται και θα έχουν δουλειά τρεις μήνες παραπάνω, έως τον Μάρτιο. «Αν δεν δεχθούν την πρόταση ανοίγουν τον δρόμο στις δυνάμεις εκείνες που θέλουν να παραδώσουν την αποκομιδή των σκουπιδιών στις ιδιωτικές εταιρείες» είπε χαρακτηριστικά.
Ανέφερε ότι, στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μπορεί να υπάρξει μοριοδότηση -έπειτα από συνεννόηση με την ανεξάρτητη Αρχή, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν- ενώ είπε πως, ο αριθμός των προσλήψεων μπορεί να υπερβεί τις 2.500, εφόσον προβλέπεται από τους κανονισμούς των δήμων και μπορούν να καλυφθούν από τα έσοδά τους.
Σημείωσε τέλος πως, ένα τμήμα εργαζομένων έχει αναστείλει τις κινητοποιήσεις και εργάζεται ήδη στην Αθήνα, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστράτευσης λέγοντας πως, αφενός έχει καταργηθεί ο σχετικός νόμος και αφετέρου δεν θεωρεί ότι μπορεί να λύνονται έτσι ζητήματα.
πηγή https://www.epoli.gr

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. : ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε έκτακτη συνεδρίασή της σήμερα Κυριακή 25 Ιουνίου 2017, συζήτησε τις προτάσεις της κυβέρνησης για τους συμβασιούχους και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω:
Απορρίπτει την πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνου Σκουρλέτη η οποία γίνεται για να διασπάσει και να αποπροσανατολίσει τον αγώνα των εργαζομένων, αφού η υιοθέτηση της θα στείλει στην ανεργία περίπου 10.000 εργαζόμενους, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση μεταθέτει το πρόβλημα στους Δήμους με στόχο να ξεφύγει από την πίεση που δέχεται από το μαζικό, αποφασιστικό και ενωτικό μέτωπο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, όπως έχουν προσδιοριστεί με την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στις 22 Ιουνίου 2017.
Επιμένει ότι, η μοναδική λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την πολιτική της κυβέρνησης και τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι η μετατροπή όλων των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα και τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, από Ορισμένου σε Αορίστου Χρόνου, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Στο πλαίσιο αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα νομοθετική ρύθμιση, όπου θα δίνεται οριστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα των συμβασιούχων. Η πρόταση αυτή θα παρουσιαστεί σε έκτακτη Συνέντευξη Τύπου, την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017, στις 10.00 το πρωί, στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24 – Πλατεία Καραϊσκάκη – Αθήνα).
Να καλέσει όλους τους Συλλόγους-Μέλη της να εντείνουν τα μέτρα περιφρούρησης του αγώνα και να ζητήσουν τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη όλων των εργατικών και κοινωνικών οργανώσεων με κοινό αίτημα τη μόνιμη και σταθερή εργασία για να αποτραπούν προσπάθειες και εκβιασμοί για τη διάσπαση του αγώνα.
Συνεχίζεται κανονικά η αποκομιδή των απορριμμάτων στα νοσοκομεία, τους ευαίσθητους κοινωνικά χώρους και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο με αίσθημα ευθύνης τόσο απέναντι στην κοινωνία όσο κυρίως και στον αγώνα που κάνουμε.
Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος νομίζει ότι βρήκε την ευκαιρία να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό και να εκχωρήσει την καθαριότητα σε ιδιώτες. Εμείς απλά τον προειδοποιούμε ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουμε.
Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης που έχει εξαγγείλει η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλούμε τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετέχουν καθολικά στην Στάση Εργασίας που έχει προκηρυχθεί για τη ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 από τις 11:00 το πρωί μέχρι το τέλος του ωραρίου και στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί της ίδιας ημέρας στην Πλατεία Καραϊσκάκη (Καρόλου 24 – Αθήνα). Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απευθύνει μήνυμα ενότητας και αγώνα σε όλους τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. και τους καλεί τούτη τη στιγμή να σταθούν αλληλέγγυοι και να δείξουν υπευθυνότητα. Γιατί ΤΩΡΑ είναι η στιγμή που μπορεί να κερδηθεί η μάχη που δίνουμε για μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα και για την παραμονή των συμβασιούχων που εργάζονται με παρατάσεις στην εργασία και τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε Αορίστου Χρόνου.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας Βασίλης Πετρόπουλος
 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 563

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε η ΠΟΕ-ΟΤΑ

 Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε η ΠΟΕ-ΟΤΑ
Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων τουλάχιστον έως την προσεχή Πέμπτη, όπως είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα, αποφάσισε σήμερα το μεσημέρι η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, καθώς δεν ικανοποιήθηκε από τη νομοθετική ρύθμιση του Π. Σκουρλέτη για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα των δήμων.
Έτσι, εν αναμονή μεγάλου καύσωνα και με "βουνά" από σκουπίδια στους δρόμους των πόλεων, συνεχίζονται οι καταλήψεις στα αμαξοστάσια των δήμων και στους ΧΥΤΑ της χώρας, με αποτέλεσμα να μην γίνεται αποκομιδή απορριμμάτων, παρά μόνο σε ευαίσθητους χώρους (νοσοκομεία, λαϊκές αγορές κ.λπ.). Επίσης, για αύριο Δευτέρα έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως το τέλος του ωραρίου της πρωινής βάρδιας, ενώ έχει αποφασιστεί η πραγματοποίηση συλλαλητηρίων στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11:30 το πρωί έξω από τα γραφεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην πλατεία Καραϊσκάκη, στο Μεταξουργείο και θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή και το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Για την Πέμπτη, η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα έξω από τα γραφεία της στις 10:30 το πρωί και πορεία προς τη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου.  
Παράλληλα, αποφασίστηκε η κατάθεση πρότασης που θα προβλέπει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών, που απέρριψαν οι συνδικαλιστές, προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύναψη νέων συμβάσεων για τους 6.100 συμβασιούχους - παρατασιούχους για όσους μήνες απαιτηθεί, μέχρι να ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΕΠ για 2.500 μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα των δήμων, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να αιτηθούν πρόσθετες προσλήψεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους στο συγκεκριμένο τομέα.
Από την πλευρά της η ΠΟΠ - ΟΤΑ αποφάσισε την αναστολή των κινητοποιήσεων της, καθώς έκρινε ότι με τη ρύθμιση του κ. Σκουρλέτη διασφαλίζεται η συνέχεια της εργασίας των συμβασιούχων.

Συμβασιούχοι Σιθωνίας προς Σκουρλέτη: Ειδικό άρθρο και για απολυμένους

 
Ειδικό άρθρο για τους συναδέλφους τους συμβασιούχους εργάτες καθαριότητας που απολύθηκαν από δημάρχους ανά τη χώρα, ζητούν οι συμβασιούχοι του Δήμου Σιθωνίας να συμπεριληθφεί στην προωθούμενη τροπολογία από τον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη.
Πιο συγκεκριμένα η Διοίκηση του Σωματείου Συμβασιούχων Εργαζομένων Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, ζητά άρθρο όπου θα προβλέπει:
1. Αυτοδίκαια Ανάκληση όλων των αποφάσεων των Δήμων που έχουν προβεί σε απολύσεις, στους συναδέλφους μας στους Δήμους (Κασσάνδρας Χαλκιδικής, Κορίνθου, Ανατολικής Μάνης, ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Νεάπολης Συκεών, Αμφίπολής και Κιλκίς) και Άμεση Επαναπρόσληψή τους, διότι έχουν ήδη κριθεί από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όλες οι απολύσεις μη νόμιμες.
2. Εφαρμογή των νόμων στους αιρετούς που αγνοούν τις αποφάσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και παρανόμως δεν επαναπροσλαμβάνουν τους συμβασιούχους.
3. Την αλλαγή εργασιακής σχέσης, όπου προκύπτει (και από τα Πρακτικά της Ολομέλειας του Ε.Σ.), καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πρέπει να αναγνωρισθούν.
Πέρα από την επιστολή προς τον κ. Σκουρλέτη, απέστειλαν δεύτερη επιστολή προς την ΚΕΔΕ, ζητώντας την υποστήριξή της.
Η επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών:
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η Διοίκηση του ‘Σωματείου Συμβασιούχων Εργαζομένων Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής’, με έκπληξη μετά την δημοσίευση της Νομοθετικής Ρύθμισης, διαπιστώνει ότι δεν συμπεριλαμβάνετε τους αδίκως απολυμένους συναδέλφους μας. Αναγνωρίζοντας την ευαισθησία που έχετε δείξει και κυρίως στον τομέα της καθαριότητας που εκπροσωπούμε, σας καλούμε να συμπεριλάβετε στην Νομοθετική Ρύθμιση, ειδικό άρθρο όπου θα προβλέπει λύση για όλους τους συμβασιούχους:
1. Αυτοδίκαια Ανάκληση όλων των αποφάσεων των Δήμων που έχουν προβεί σε απολύσεις, στους συναδέλφους μας στους Δήμους (Κασσάνδρας Χαλκιδικής, Κορίνθου, Ανατολικής Μάνης, ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Νεάπολης Συκεών, Αμφίπολής και Κιλκίς) και Άμεση Επαναπρόσληψή τους, διότι έχουν ήδη κριθεί από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όλες οι απολύσεις μη νόμιμες.
2. Εφαρμογή των νόμων στους αιρετούς που αγνοούν τις αποφάσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και παρανόμως δεν επαναπροσλαμβάνουν τους συμβασιούχους.
3. Την αλλαγή εργασιακής σχέσης, όπου προκύπτει (και από τα Πρακτικά της Ολομέλειας του Ε.Σ.), καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πρέπει να αναγνωρισθούν.
Η επιστολή προς ΚΕΔΕ:
Η Διοίκηση του ‘Σωματείου Συμβασιούχων Εργαζομένων Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής’, ζητάει την υποστήριξή σας στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συμβασιούχοι καθαριότητας διαχρονικά, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε έναν ευαίσθητο τομέα που εκπροσωπούμε, για την προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
πηγή http://www.aftodioikisi.gr

Το παράπονο ενός συμβασιούχου

 
Μια συγκλονιστική επιστολή από τη σύζυγο ενός από τους συμβασιούχους που απειλείται με την διακοπή της εργασίας του, μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εστάλη στην ιστοσελίδα μας και η aftodioikisi.gr την δημοσιεύει αυτούσια, δίνοντας φωνή στους εργάτες :
«Είμαι η σύζυγος ενός από αυτούς – τους παρατασιούχους – όπως αρέσει στον κόσμο να τους λέει.
Τον σύζυγό μου δεν τον πήρε κανείς από το χέρι να τον βάλει σε δουλειά…ούτε κανένα πολιτικό γραφείο….η ΑΝΕΡΓΙΑ που μαστίζει αυτή τη Χώρα μέσα από Διαδικασίες ΑΣΕΠ τον τοποθέτησε ως 8μηνο σε ένα Δήμο -ως εργάτη καθαριότητας. Ξέρετε τι είναι να βλέπεις τον άνδρα σου να είναι στα πρόθυρα της κατάθλιψης γιατί δεν έχει δουλειά και να σε ρωτάει αν έχεις να του δώσεις λεφτά? Να μην βγαινει από το σπίτι? Να μην έχει όρεξη να δει κανέναν??
Και πιστέψτε με δεν ειναι ότι δεν έψαχνε για δουλειά?? Όλοι αυτοί οι Κύριοι που είναι μέσα στα γραφεία ας βγουν έξω στην αληθινη ζωή να δουν τι γίνεται!!! Και εμείς είμαστε από τις εύκολες περιπτώσεις που δουλευει τουλάχιστον ο ένας (όπως είχε ειπωθει κάποτε)..υπάρχουν πολυ πιο δύσκολες περιπτώσεις που πεινάνε στην κυριολεξία.
Είναι πτυχιούχος, με Αγγλικά, Η/Υ, αλλά παρόλα αυτά έκανε τα χαρτιά του ως άνεργος τα τελευταία χρόνια για εργάτης καθαριότητας. Η δουλειά δεν είναι ντροπή…με αυτά τα χρήματα δεν πήγαμε διακοπές δεν πήγαμε στα μπουζούκια ή αλλού ..κατάφεραμε πιο άνετα να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας με αξιοπρέπεια και να παίρνουμε στο παιδί μας αν ζήλευε κάτι παραπάνω. Να πληρώνουμε τον ΕΝΦΙΑ, την ΕΦΟΡΙΑ, τα ΤΕΛΗ., τη ΔΕΗ κ.α.. Δεν ζήτησε από κανέναν και ούτε παρακάλεσε κανένα να τον κρατήσει….ήρθαν τα πράγματα έτσι και έμεινε με τις παρατάσεις …γιατί στοχοποιηθήκανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ως στρατός ….που ήταν όλοι αυτοί που μιλάνε τώρα τόσα χρόνια….που ήταν τα αρμόδια όργανα τόσες φορές που κάτι δεν ήταν ορθό να βγάλουν αποφάσεις…. γιατί αναφέρονται μόνο στους εργάτες της καθαριότητας…οι άλλες περιπτώσεις που λένε ως συμβασιούχους 5-10 χρόνων …δεν προήλθαν από παρατάσεις ή ανανέωσεις συμβάσεων …εκεί δεν ισχύει το Σύνταγμα?
Εν πάση περιπτώσει είναι κρίμα και άδικο να κάνει ο καθένας τη μικροπολιτική του στον ιδρώτα εργαζομένων…(και τι ιδρώτα!!!! …όχι ενός γραφείου).
Η σύζυγος ενός παρατασιούχου»

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Τι «δίνει» ο Σκουρλέτης στους συμβασιούχους για να μαζέψουν τα σκουπίδια από τους δρόμους

 Τι «δίνει» ο Σκουρλέτης στους συμβασιούχους για να μαζέψουν τα σκουπίδια από τους δρόμους   - Media
Η ΠΟΕ ΟΤΑ δεσμεύτηκε να εξετάσει τις προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τους συμβασιούχους και να τοποθετηθεί σχετικά με την απεργία τους.
Δόθηκε στους συνδικαλιστές της ΠΟΕ -ΟΤΑ και στους εκπροσώπους των αιρετών Α΄βαθμού (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας-ΚΕΔΕ) για αξιολόγηση, και ενδεχομένως για παρεμβάσεις οι οποίες θα κρίνουν αναγκαίες, η ρύθμιση - τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για τους συμβασιούχους.
Σύμφωνα με το tovima.gr, στην τροπολογία, η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή, την ερχόμενη Δευτέρα, τίθενται δύο προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα μπορούν να απασχοληθούν στους δήμους, οι συμβασιούχοι που ήδη εργάζονται στην καθαριότητα :
-να συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας και
-να έχουν λάβει οι δήμοι απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα οι οποίες καλύπτουν πάγιες ανάγκες.
Εφόσον συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι την 7.6.2017.
Λόγω του ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο φρέναρε τη δυνατότητα παράτασης, θα γίνουν νέες συμβάσεις με τους όρους που τίθενται στην τροπολογία.
Ολόκληρη η προτεινόμενη ρύθμιση είναι η εξής:
"1.Μέχρι την 1η Ιουλίου 2017, οι ΟΤΑ α΄βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσία τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄143), ύστερα από εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών αυτών σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα.
Ειδικά για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.
Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους. Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.
2. Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι την 7.6.2017, εφόσον:
α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.
β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης υφισταμένων ήδη οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές.
Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
3. Η απόφαση της παρ. 2 διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης σύμφωνα με το παρόν άρθρο".

Πηγή: capital.gr 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. : Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ


Μετά τη μεγαλειώδη απεργιακή συγκέντρωση και πορεία των εργαζομένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και την ομόφωνη
απόφαση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τη συνέχιση και κλιμάκωση των
κινητοποιήσεων, κυβέρνηση και ορισμένοι Αιρετοί, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
του μαστιγίου και του καρότου, την τρομοκρατία και τους εκβιασμούς,
προσπαθούν να υπονομεύσουν τον αγώνα των εργαζομένων στους Δήμους.
Το δε Υπουργείο Υγείας έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση για τους
κινδύνους στη Δημόσια Υγεία από τα σκουπίδια, μετά από τέσσερις ημέρες
απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
όταν για τα απορρίμματα στην Τρίπολη, τον Πύργο και τη Ζάκυνθο, που επί μήνες
στοιβάζονται στους δρόμους, με ευθύνη της κυβέρνησης δεν βρήκε λέξη να πει.
Δεν υπάρχει εκεί κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία; Ο επιλεκτικός ζήλος του
Υπουργείου Υγείας είναι προφανές ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της
κυβερνητικής προπαγάνδας που έχει ξεκινήσει για να καμφθεί ο αγώνας των
εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με το δίκαιο αίτημα της διατήρησης των
θέσεων εργασίας. Μία δέσμευση που επανειλημμένα έχει αναλάβει κατά το
παρελθόν η κυβέρνηση, αλλά αθέτησε.
Σήμερα, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να υφίστανται τον εμπαιγμό της
κυβέρνησης, που δια του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνου
Σκουρλέτη, άλλα λέει στους εργαζόμενους και άλλα στους Δημάρχους (δήθεν
ότι εργαζόμενοι-συμβασιούχοι θα συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι τέλος του
χρόνου), ενώ από την άλλη, οι Δήμαρχοι (Ραφήνας, Αλεξάνδρειας Ημαθίας,
Καρπάθου κ.λπ.) άρχισαν ήδη τις απολύσεις των συμβασιούχων.
Παράλληλα, εντείνεται ο κυβερνητικός και εργοδοτικός αυταρχισμός και η
τρομοκρατία. Οι Δήμαρχοι ζήλεψαν φαίνεται τη βία, τα Μ.Α.Τ. και τα χημικά, με
τα οποία υποδέχτηκε η κυβέρνηση τους χιλιάδες απεργούς.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει τον Δήμαρχο Χίου, ο οποίος με τη συνοδεία
των Αστυνομικών Δυνάμεων και με κάποιους «καλοθελητές» προσπάθησε να
«σπάσει» τον αποκλεισμό του αμαξοστασίου. Καταγγέλλει επίσης τους
φιλοκυβερνητικούς Δημάρχους και νεόκοπους κυβερνητικούς «συνδικαλιστές», οι
οποίοι προσπαθούν να εξωραΐσουν την κατάσταση και να δικαιολογήσουν την
κυβερνητική πολιτική, επιρρίπτοντας ευθύνες αποκλειστικά στους χειρισμούς των
Δημάρχων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κάνει ακόμη μια φορά καθαρό, ότι οι ευθύνες είναι
πολιτικές και ότι αυτός που μπορεί να δώσει τη λύση είναι η κυβέρνηση. Όλες
οι συμβάσεις μπορούν να μετατραπούν σε Αορίστου Χρόνου, γιατί καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες και γιατί οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται από
20 έως 30 μήνες στην καθαριότητα, μέχρι 5, 10 και 15 χρόνια στις Κοινωνικές
υπηρεσίες και τους Παιδικούς Σταθμούς.
Η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκαναν το Σύνταγμα
κουρελόχαρτο, ψήφισαν και ψηφίζουν μνημόνια που έχουν ανατρέψει πλήρως
τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, ξεπουλούν τη Δημόσια περιουσία,
ψηφίζουν Νόμους κατ’ εντολή των δανειστών και επικαλούνται το Σύνταγμα μόνο
για να απολύσουν τους συμβασιούχους.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους
εργαζόμενους και τα Σωματεία να εντείνουν τον αγώνα τους και να
περιφρουρήσουν τις κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση και πολλοί Δήμαρχοι
βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Η κοινωνία είναι με το μέρος των απεργών,
γιατί στον αγώνα το δικό μας βλέπουν τις δικές τους αγωνίες και την πάλη για μια
καλύτερη ζωή.
Καλούμε όλα τα συνδικάτα και όλες τις κοινωνικές οργανώσεις να σταθούν
στο πλάι των εργαζόμενων και των συμβασιούχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
γιατί ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα, είναι
υπόθεση όλων των εργαζομένων. Στον Ιδιωτικό και στον Δημόσιο Τομέα.


Αθήνα, 24 Ιουνίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 559

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ν. ΙΩΝΙΑ :ΙΔΙΩΤΗΣ ΜΑΖΕΥΕΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΑΠΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ


 


ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
23.06.2017
Προς: Δήμαρχο Ν. Ιωνίας
Κοινοποίηση: τοπικός Τύπος, Σωματείο εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας

Θέμα: 
Παρακαλούμε να ενημερωθεί άμεσα ο Δήμαρχος και να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα με παρέμβασή του ώστε, να μην ξαναεμφανιστεί παρόμοιο φαινόμενο ιδιωτών να μαζεύουν σκουπίδια στην Ν. Ιωνία.
Η Λαϊκή Συσπείρωση μαζί με απεργούς εργαζόμενους στην καθαριότητα έκανε παρέμβαση στο συγκεκριμένο SUPER MARKET (Σκλαβενίτης Αλσούπολης) και του επισήμανε ότι αυτό απαγορεύεται, ότι συνιστά πράξη απεργοσπασίας που στρέφεται ευθέως κατά του αγώνα των απεργών που υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στη δουλειά και να μην το επαναλάβει γιατί η κατάσταση είναι πολύ οξυμένη 
Η Λαϊκή Συσπείρωση δηλώνει ακόμη ότι θα σταθεί στο πλάι των απεργών (Συμβασιούχων και Μόνιμων) που παλεύουν για να κρατήσουν τη δουλειά τους και μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και για να αποτρέψουν νέο πογκρόμ απολύσεων που ετοιμάζει μέσω της αξιολόγησης αύριο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Π. Τσουκαλάς
Σ. Μαλαγάρη
Θ. Χαμαλίδης
 
 

Νομοθετική ρύθμιση τη Δευτέρα για το θέμα των σκουπιδιών προανήγγειλε ο Σκουρλέτης

 Νομοθετική ρύθμιση τη Δευτέρα για το θέμα των σκουπιδιών προανήγγειλε ο Σκουρλέτης - Media
Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, με τους υπουργούς Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη , τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη και Επικρατείας Χριστόφορο Βερναρδάκη.
Ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, είπε ότι τη Δευτέρα θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση υιοθετώντας και το σκεπτικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο έκανε λόγο για πάγιες και διαρκείς ανάγκες, η οποία θα προβλέπει τη διενέργεια διαγωνισμού για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα μέσω του ΑΣΕΠ . Θα προβλέπει επίσης και την υπογραφή νέων συμβάσεων με τους εργαζόμενους που απασχολούνται μέχρι σήμερα στους δήμους, μέχρι να βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
Ο Πάνος Σκουρλέτης εκτίμησε πως με τα νέα δεδομένα δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις και κάλεσε την ομοσπονδία των εργαζομένων και την ΚΕΔΕ, να συμβάλλουν ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση και να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους.
Μάλιστα ο Πάνος Σκουρλέτης υπογράμμισε πως όσοι θεώρησαν ότι με την αναστάτωση των τελευταίων ημερών θα άνοιγε ο δρόμος για την είσοδο ιδιωτών στην αποκομιδή απορριμμάτων θα βρουν την κυβέρνηση απέναντί τους.
Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη για το θέμα των συμβασιούχων καθαριότητας στους ΟΤΑ μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου:
«Μετά από τη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, αποφασίστηκε να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση, την Δευτέρα στη Βουλή, η οποία θα προβλέπει τη διενέργεια διαγωνισμού για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα των Δήμων.
Όσον αφορά τους εργαζόμενους που μέχρι τώρα απασχολούνταν στην καθαριότητα, θα προβλέπεται, μέσα από νέα σύμβαση, να απασχοληθούν μέχρι την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων των επιτυχόντων του διαγωνισμού. Μιλάμε για διαγωνισμό ο οποίος θα γίνει με ευθύνη του ΑΣΕΠ.
Θέλω επίσης, να πω ότι όσοι πίστευαν ότι με αφορμή το προσωρινό αδιέξοδο που δημιουργήθηκε, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε να εισβάλουν ιδιωτικές εταιρίες στον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων, θα μας βρουν απέναντι.
Νομίζουμε ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και θέλουμε να καλέσουμε την Ομοσπονδία των εργαζομένων, καθώς και την ΚΕΔΕ, ο καθένας από τη μεριά του, να συμβάλουν έτσι ώστε, πολύ γρήγορα, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.»
ΠΗΓΉ http://www.topontiki.gr

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Εργαζόμενοι ΟΤΑ ν. Θεσσαλονίκης: Δυναμικές κινητοποιήσεις και κάθοδος στην Αθήνα

 
Την συνέχιση των δυναμικών κινητοποιήσεων με καταλήψεις αμαξοστασίων, πορείες, αποχή από την εργασία και τελικά κάθοδο στην Αθήνα για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της επόμενη Πέμπτης, αποφάσεισε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ & Δημοτικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης.
Σε ανακοίνωση του χαιρετίζει «τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες» και σημειώνει: «Συνεχίζουμε! Δεν κάνουμε βήμα πίσω! Στις 15.000 απολύσεις της δήθεν αριστερής κυβέρνησης απαντάμε με αγώνα διαρκείας με στόχο τη μόνιμη και σταθερή δουλειά».
Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων του Συλλόγου έχει ως εξής:
Παρασκευή 23 Ιουνίου : αποκλεισμός των εργοταξίων
Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Ιουνίου ΑΠΟΧΗ και στήριξη των αποκλεισμών
Δευτέρα 26 Ιουνίου 10:00πμ μοίρασμα υλικού στο λαό της πόλης (συνάντηση Αριστοτέλους με Τσιμισκή)
Δευτέρα 26 Ιουνίου 11:30 πμ συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου
Δευτέρα 26 Ιουνίου 7:00μμ μοίρασμα υλικού σε Τούμπα, Εύοσμο, Μετέωρα
Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Ιουνίου αποκλεισμός εργοταξίων
Πέμπτη 29 Ιουνίου συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα
Παλεύουμε για το δικαίωμά μας σε μόνιμη και σταθερή δουλειά και δεν κάνουμε βήμα πίσω.
ΠΗΓΉ http://www.aftodioikisi.gr